Fillby


Beskrivning enl FMIS (Fornsök)
Torplämning, inom ett 130×65 m st område (NÖ-SV), bestående avgrund efter bostadshus, 8.5×6 m (V-Ö) och 0.2 m h med rest efterskorstensstock i gråsten mot NV hörnet, 3×2 m (V-Ö) och 0.5 m h.Hg. är beväxt med en liten björk. I området finns rest efter enekonomibyggnad och ett 10-tal odlingsrösen.

Fornsök

Google maps