Höjdsätern

image_print
Namn: Höjdsätern
Hemman: Bredsjön
Latitude : 60.113140
Longitude: 12.772151
Sweref 99 nor: 6666099
Sweref 99 ost: 399227
Antikvarisk kommentar enl FMIS: Åke L
Beskrivning enl FMIS: Torplämning funnen vid planläggning. Ingen beskrivning finns, bör besökas igen., Ej GPS mätt
Källa: Skog och Historia