Rösbacken (östra)

 

Här är ett kort på stugan som min far är född i.
Stig Torstensson bodde här till 2007.

Jag tog kortet sommaren 2013.
Mats TorstenssonHär är en del av utsikten från Ö.Rösbacken.


Svärfar Algot Larsson var härifrån. De var nio syskon och förr fanns ingen väg fram utan de fick ro över älven och gå uppför berget.
Det här kortet tog jag för ett år sen.
Mycket av skogen är nerhuggen så utsikten över Rottnen kom fram.
Mariann Larsson Fd Lindqvist


Kulturminne över sten och körbro.

 

Östra Rösbacken. Bredsjön. Körbro från 1804 samt dokumentationsstolpe. På stenen intill lär årtalet 1617 vara inristat, men syntes dålig
Irmgard Henriksson


Rökstugbadstuga.-Östra-Rosbacken-Bredsjön-Lekvattnet-Värmland.-Användes-som-snickar-och-drängstuga

Det var väl där bröderna Torstensson bodde? Dit upp brukade vi rida för att kolla på “skenet”.. Finns stigen ner till Kittmon kvar? Ja, det ligger så vackert där på höjden.
Anna Strömvall

Det var spännande med “skenet” i nordöstlig riktning från utsikten Rösbacken.
Börje Oscarsson

Min svärfar Algot Larsson kom därifrån. De var 9 barn, 8 pojkar och 1 flicka. Föräldrarna hette Klara och Torsten Larsson.
Mariann Larsson Fd Lindqvist

Framför huset (40 m) skall det enl. riksantikvikarieämbetet finnas en stenbumling med inskriften 1617. Jag såg RÄ:s skylt, men inte inskriften på stenbumlingen. Det var mycket mossa på den. Fint läge med vacker utsikt.
Jonas Beausang

Här på Rösbacken var min far född Gunnar Torstensson 1928
Mats Torstensson


FMIS

Google maps