Nergården

 Mera känt som “Nirschan/Nischan”/ “Nirsan”


Nergården. Postadr.: Lekvattnet
Areal: Total 220 ha, därav 5 åker, 215 skog. Taxeringsv 33,000, därav jodbruksm. 8,000, skogsv. 25,000.
Gården till släkten under 1600-talet. Jordart: Sandjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog.
Mangård. uppf. 1860. Ekonomibyggn. uppf. 1932.  1 häst, 5 kort, 2 ungdjur, 1 svin, 5 höns.
Äg. Johan Nilsson f 21/7 1959. Son till Nils Eriksson o.h.h Karin f. Persson.
Gift med Karolin Nilsson f. 21/7 1859.
Barn:
Johel 1894
Hulda 1896
Astrid 1899
Karin 1902
Erik 1906Från boken Ulvsjön och Fäbacken av Anders Mattsson.

Nergården 191(2)
Från.v.
Främre rad: 2 Husmor Karolina Nilsdotter, 4 Husbonden Johan Nilsson, 5 sonen Erik Johansson, 6 troligen Erik Hallstensson (morbror till Karolina)
Bakre rad: 1 sonen Joel Johansson, 2-3 döttrar i huset.
Foto: Birgit Mathiesen

Nirsan.
Bakre raden från vänster: Karin ? (enl tidigare bild är detta Joel), 2 Hulda, 3 Astrid.
Främre raden från vänster: 5 Lina, 7 Nirs Johan, 8 Nirs Erik “Lell Erik”, 9 Erik (Linas far.
Jag har tidigare kopierat detta foto från en bok och där ser namnen lite olika ut.
Irmgard Henriksson


Karin ve Nirsan

Erik Johansson. “Nirsch-Erik”.

Irmgard Henriksson

Erik Johansson bodde här med sina 3 systrar ve’ Nichaan. Astrid var gift med en norrman tror jag, Karin var ungmö, och så hade de en syster som var sängliggande ,minns inte vad hon hette.De bjöd in Fäbacksbarnen på julgransskakning fast de inte hade några barn,ett roligt barndomsminne.
Margita Herbertsson

Kommer ihåg när vi skulle ut och jaga småvilt så bjöd han in oss på kammern och serverade oss en “upptagare”
Erik Olsson