Josefsberg, norra

image_print

Josefsberg, Postadr: Lekvattnet

Areal: Total 154 har, därav 3 åker, 4 äng, 147 skog.
Taxeringsv. 11,100 därav jordbruksv. 3,300, skogsv. 7,800.
Gården ttill släkten under 1800-talet.
Jordart: Sand och grusjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog.
Manbyggn. uppg. under 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1905.
1 häst, 5 kort, 2 ungdjur, 1 svin, ca 10 höns.

Ägare Bröderna Samuelsson
– Oskar f. 1892 9/2
– Johan f. 184 24/5
– Karl f. 1890
Söner till Samuel Samuelsson o.h.h Kajsa (f. Olsdotter)
– Oskar Samuelsson gift med Ruth (f. Sigridsson)
Barn
– Ingrid f. 1928
– Rune f. 1929


 

Här bodde Ingrid Samuelsson Juuselainen f 1928. d. 2008.
Död vid 80 års ålder på Gömmanberg Östmark.
Ingrid hade en bror Rune 1929-1972.
Irmgard Henriksson