Tullstation


Detta är ” nya” tullstationen. Den gamla tullstationen Lindhem som fanns under och strax efter kriget låg alldeles nedanför Södra Vittjärn och det var där Elof Lindow och hans fru Hille med sonen Leif bodde.
Den gamla tullstationen revs när den nya byggdes på 50-talet.
Hillevi Mattsson