Backtorp

image_print
Backtorp 1922.

Maria Eriksson (Ruts mor), Rut Åström, Karolina “Lina” (Ruts syster), Emil Persson, djuruppköpare, Munkfors, Enok Larsson, Stenbråten, Haugerud, norsk besökare, Maria Larsson, Katarina Eriksson (Ruts farmor).
Irmgard Henriksson

Areal: Total 66 har, nära 6 åker, 60 skog. Taxeringsv.: 8,000 därav jordbruks. 4,000 skogs. 4,000. Gården till släkten 1890.
Jordart: Bergjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog. Manbyggn. upp. under 1900-talet. Ekonomibyggn. uppförd 1915. 4 kort, 1 ungdjur, 1 svin, 10 höns.
Äg. Emanuel Larsson f 576 89. Son till Lars Henriksson oh.h. Kajsa f. Tomasson. Gift med Maria f. Eriksson.
Barn:
– Enok 13
– Fritz 24
–  Viola 27
Äg: virkesmätare i Värmländsk inmatningsföreningen.

 


Backtorp kallades tidigare Kossigården, vilket kommer av finskans Kossi, som betyder “liten gosse”.
Maria (Maja) f 1882 flyttade hit tillsammans med sin familj 1892.
Marias föräldrar hette Erik Eriksson Kähköinen f 1838 o Katrina Persdotter Valkoinen f 1845.
Familjen bodde tidigare på Håkanstorp o bytte gård med tidigare ägaren Anders Olsson med familj.
Maria gifte sig 1921 med Emanuel Larsson Havuinen f 1889 i Södra Finnskoga.
Tillsammans fick de barnen Fritz f 1924 o Viola f 1927.
Maria hade sedan tidigare sonen Enok f 1913. Viola är min mamma.

Huset är egentligen två hus, rökstuga o svenskstuga.
Känns bra att bo i detta gamla hus.
Irene Olsson


Maja(Maria) i Backtorp studerar “skriften”.
Fotoägare: släkten Jonsson, Rörkullen.
Irmgard Henriksson


En musikalisk familj