Cittra

Fotot är från runt 1910.
– Missionsförbundets ungdom spel- och sånggrupp.

 1. Köss-Anders
 2. Skogvaktare Johansson
 3. Anna vid Storaven
 4. Julia Lack
 5. Sissi Eklöv
 6. Anna Olsson
 7. Lina i Ärila
 8. Lilly Johansson
 9. Lina i Karttorp
 10. Hulda vid Stenbråten
 11. Nanna vid nedre Våln
 12. Amanda vid Rinne
 13. Otilia på Berg
 14. Lisa vid Pål
 15. Anna i Pojansana
 16. Hanna från Svenskandersberg
 17. Maria i Backtorp
 18. Elin Linnman

Irmgard Henriksson


När kortet togs hette Elin Månson i efternamn och bodde på Karttorp.
Henrik Linnman

Cittra är ett stränginstrument.
Strängarna är normalt avsedda för “löst” spel, d.v.s. utan att förkortas av den spelandes fingrar. I Sverige har den vanligaste formen sedan artonhundratalet varit ackordcittran, avsedd för ackompanjemang. Den består av strängar som bildar 7, 8 eller 9 ackord.Wikipedia