Sammels (samel/sammel)

Käcktorp. Postadr: Lekvattnet.

Areal: Total 76 har, därav 3 åker, 73 skog, Taxeringsv: 14,300 därav jordbruks. 7,500, skogs. 6,800 Gården till släkten under 1700-talet.
Jordart: Sandjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog. Manbyggn. upp. 1793. Ekonomibyggn. upp. 1794. 1 häst, 4 kor, 1 ungdjur, 1 svin.

Äg: Johan Johansson f. 6/11 64. son till Johan Pålsson o.h.h Gertrud f. Olsdotter.
Gift med Karolina f. Andersdotter.

Barn:

 • Julia 92
  Alrik 94
  Karl 96
  Oskar 98
  Gerda(?)  1900
  Ingeborg 01
  Sigurd 05
  Linnea 08
  Hildur  12
  Paul 14


Kälkeruds Utskog 1, Samels
Postad.: Lekvattnet
Areal: Total 74 har, därav 2 åker, 72 skog. Taxv. 25,000.
Jordart: Lera o. lermylla. Skogsbest: Barrskog.
Manbyggn upp. 1793. Ekonomibyggn upp. 1794.
1 häst, 4 nötkreatur, 6 vin, 1 får. Gården till släkten 1864 genom nuvarande äg:s svärfader.
Äg: Nils Henry Johansson f. 13. Son till Edvin Johansson oh.h. Amanda. Gift med Hildur f. Johansson.
Barn: Håkan


 


 

Johan Johansson Sammel, dottern Julia Jonsson Ganterud, dotterdotter Ruth Hallstensson med dotter

Johan Jansson f 1864, kallas allmänt Johansson
dotter Julia Kristina f 1892. Utflyttad till Fryksände 1921. Gift med Axel Georg Jonsson f 1894. De får bl.a dottern Rut f 1921. Bor på Larsnilsfolk, Ganterud.
Församlingsbok 1914-1929 Sammels, Kälkerud sid 27.
Församlingsbok 1911-1923 Ganterud, Fryksände sid 282.

Irmgard Henriksson


Sammels

Sammels. Lekvattnet.
Sigurd -05, Oskar -98 gift -1930, Karl -96, Ingeborg -01 gift 1926, Alrik -94, Linnea -08, Julia -92, Paul -14, Hildur -12, Karolina/Lina Andersdotter -71 gift 1891 med ägare Johan Jansson -64.
Samtliga född i Lekvattnet.
Församlingsbok 1914-1929 Lekvattnet
Irmgard Henriksson.

Rad 1

 1. Karl ve Sammel
 2. “okänd”
 3. “okänd”
 4. Oskar ve Sammel

Rad 2

 1. Hildur ve Sammel
 2. Ingeborg ve Sammel
 3. Ester ve Källar
 4. Sigurd ve Sammel

Släkten Sammel samt några till (min anm.)
Irmgard Henriksson


Oskar å Alrik ve Sammel

Irmgard Henriksson


 

Hildur ve Sanmel

Bebyggelseregistret
– under dokument finns det skisser över Torpet.

Bilder från ovan nämnda Bebyggelse register

 

Ägare Påls och Sammel, av Sammelsläkten

Påls (Pål)

 

Sammels
Samuel, bodde på Påls i mitten av 1700-talet  .
Pål Samuelsson f. 1789 Gertrud Jansdotter f. 1789
Jan Pålsson f. 1820  Kajsa Olsdotter (Sammelskajsa) född 1826 Sammel
Olof Jansson f.1862  Karolina Johan Jansson/Johansson f: 6/10 1864.
Gift 1831 med Karolina Andersdotter
Johan kom tidigt från Påls till farbror Sammel och moster vid Sammels och ärvde det senare och den gården dit han flyttade fick namnet Sammel.
Karolina Andersdotter
f. 1871.
Samuel Pålsson
Johan Pålsson
Johan (Johansson) Sammel f. 6/11 64.
Nils Henry Johansson,
f. 1913
Hildur f. 1912
– dotter till Johan Sammel
Anita Sammels f: 1947
Håkan Sammels f: 1946
– han dog i unga år

Jan Sammels f. 1951

Det är först iFörsamlingsboken 1914-1929 som gårdsnamnen
Påls och Sammels är med.
Johan och Karolina fick sonen Karl – far till Sune L.
Irmgard Henriksson