Ulvåsa


Namnet Ulvåsa härrör dels från Ulvån som rinner ut i Lekvattensjön strax norr om fastigheten, dels från att huset ligger på en ås. Huset uppfördes 1934 och arbetsledare var Petrus vè Hedås. Beställare var Karl Johansson och hans fru Alva född Hjalmarsson. Karl tog sig namnet Lekemark.
På tomten finns ett timmerhus som tidigare tillhört torpet Lökåsen i Fäbacken. Det flyttades sedan till Källarstugan. Med hjälp av Reidar Johanesen fraktades det nedmonterade huset till Ulfåsa. Ola i Karttorp satte upp det. Några av stockarna kommer från Johansgossen. Timmerhuset är från 1884.
Strax söder om Ulvåns utlopp finns en del av Lekvattensjön som kallas Katiska, som även är ett fångsredskap för att fånga fisk och består av störar tätt nedsatta i sjöbotten. Störarna slås ner så tätt att fisken inte kan komma emellan och ut när den väl kommit in.
Katiska är en finsk namnform (min anm.)
Del av intervju med Sune Lekemark Suuroinen 2 nov 2011.
Irmgard Henriksson