Källar (Källartorpet)


Torpets namn kommer av Källar Andersson Kokkoinen som bodde här under 1850-talet. Torpet var dock bebott redan under 1770-talet. Det var beläget på den s k Kyrkskogen och ägdes av Fryksände kyrka. Först 1933 fick den dåvarande torparen Einar Johannesson Kauppinen friköpa torpet. Marken som ställdes i ordning och sedan brukades omfattade sju tunnland. Efter avslutade markarbeten tilldelades han för berömlig nyodlargärning Hushållningssällskapets diplom jämte ett dussin kaffeskedar. Einar Johannesson var aktiv som president i Republiken Käckåsen. Nuvarande ägare Annika Johannessons farfars far byggde det tidigare stället på Källartorpet, men släkten har bott på Långsjöhöjden sedan 1700-talet. Det tidigare boningshuset var en timmerbyggnad med spåntak som hade tre rum. Betesdjur fanns på gården sommartid fram till 2002. Sedan 2005 har man häst.

Text från Bebyggelseregistret


Einar Johannesson ve Källar i odlingstagen.
Det är fadern Johannes som sitter ett stycke till vänster.
Taget 1932 av Axel Fritiofsson.
Irmgard Henriksson

Pappa till Einar var Johannes Larsson född i Pålila.
Annika Johannesson


Google maps