Sibilla

image_print

“En bångstyrig herre”, Sigfrid Josefsson Hämäläinen f. c:a 1600 i Tavastland sägs enligt Anders Mattson i boken “Långsjöhöjden ett finnhemman i Lekvattnet” (sid 15 o 17) ha upptagit ett torp som kallas Sipilä, senare Sibila.
Vanja Persson

Plats: Län: Värmland, Kommun: Torsby
Titel: LEKVATTNETS SN, SIBILA
Historik:
GÅRDEN ANLAGD: 1650-1699
BESKRIVNING AV NÄRMILJÖN: Ligger vid landsvägen i en östsluttning. Boningshuset vänder mot sydöst. Välvårdad gård. Bebyggelsen grupperad i fyrkant runt en stor gårdsplan.
ANTECKNINGAR OCH NOTERINGAR: Gårdens namn av finska mansnamnet Sipi = Sigfrid. I Kallasbäcken fanns två kvarnar.
1948: 3 hektar odlad jord (morän och mulljord), 1,5 hektar annan jordbruksareal. Manbyggnaden uppfördes vid mitten av 1800-talet. Av ekonomihusen byggdes ladugården 1940. 1 häst, 4 nötkreatur, 5 får.
KÄLLOR:
Richard Broberg: Finsk invandring till mellersta Sverige
Anders Mattsson: Långsjöhöjden
Elis Hasselstig: Boken om Lekvattnet
Släktträdet nr 2 1998
Julius Mägiste: Värmlandsfinska ortnamn
Lekvattnets församlings husförhörslängder
Jarl Ericson: Finnar i Gräsmark och Lekvattnet
Fryksände församlings husförhörslängder, födelse- och vigselböcker
Anna Forsberg/Niclas Persson: C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1820-1824 för Fryksände församling
Solör Slektshistorielag: Finneslekter II
Värmlandsgårdar 1948
Östmarks församlings husförhörslängder och födelseböcker
Irmgard Henriksson

1944-1960 bodde vår familj i Sibila. Hilda och Karl Mattsson med döttrarna Hillevi och Ulla. Häst, kor och får som nämns ovan var mammas och pappas. Hästen hette Pelle . Jag minns så väl krigsslutet 1945. Alla vuxna var så glada och jag som var 5 år fick så mycket spring i benen att jag var tvungen att gå ut och hoppa hage. Sedan började bussen från Torsby att gå till norska gränsen där norsk buss mötte upp. Tidigare hade bussen från Torsby vänt vid Sibila. De första åren vi bodde i Sibila bodde även Bernadina Larsson, änka efter tidigare skogvaktaren, i norra delen av huset.
Hillevi Mattsson

Där bodde morbror Folke Johansson med fru Hjördis och fyra söner.
Jag tror de flyttade dit 1960 från Bredsjön.
Majvor Jansson