Bäckebo Bäckås

I registret står det Bäckås, likaså på plastfickan.
Bak på fotot är Bäckås överstruket och ersatt med Bäckebo.
Irmgard Henriksson

Bäckebo. Emma i Täppa bodde / byggde där.
Börje Oscarsson

Emma i Täppa (Bäckebo)

Hos Emma var det så stilla att man hörde klockan ticka. Jag tror hon dog -66.
Foto: Majvor Jansson

Emma  född 1901 skriven på Täppa 1950. År 1960 skriven på Bäckebo, Mårbacken. Enl Sveriges befolkning 1950 och 1960.
Irmgard Henriksson

Minns Emma i Täppa med respekt.
– kanske var buspojkarna i Mårbacken lite för busiga, nära hennes Bäckebo)
Hon var lite sträng
Börje Oscarsson

 En gång när jag kom till henne och sålde svenska Journalen ,så så hon skull dä va nödigt å komma å sälja på en Söndag , men hon köpte en .
Adina Werner

Nuvarande ägare Inger Johansson från Göteborg.
Hennes framlidne make Bengt köpte detta hus av sin morbror Einar (på Rävtôrp) på 70-talet.
Goda grannar till Tomtebo alla som bott och ägt Bäckebo.
Majvor Jansson