Tomtebo


Byggnadsår 1932.
Kortet är taget efter 1987. Det var två dörrar på verandan fram till hösten -87. Älskade Tomtebo❤️.
Där har jag bott hela min uppväxt förutom när Billerud reparerade -56/-57.
Majvor Jansson

På Tomtebo bodde ursprungligen systrarna Stina Månsson och Elin Linnman (från Karttorp). Elin var gift med skolläraren Magnus och de hade barnen Bror, Aina, Eivor, Lennart och Margareta.
År 1955 köpte och renoverade Billerud fastigheten till 2 lägenheter och den nedre hyrdes av våra föräldrar Marit och Oskar Jansson.
Senare disponerade vi hela huset och det ägs sedan ett antal år av syster Majvor och mej.
Ronny Jansson