Mellangården (mellan)

image_print

Bebyggelseregistret

BESKRIVNING AV NÄRMILJÖN:

De närliggande gårdarna ger bykaraktär. Gård belägen i östsluttning. Hag- och f d åkermark österut och söderut. Starkt igenväxande omgivning. En igenväxt väg leder fram till mangårdsbyggnaden. En nyare med vändplan finns också. I trädgården aplar, syrener och vinbärsbuskar. Stenrösen i markerna. Fritidshus.ANTECKNINGAR OCH NOTERINGAR:

1976: Bostadshus 12×9 m med eternittak, 3 uthus, fritidshus 6×6 m med plåttak (inredd ladugård).

Irmgard Henriksson


Här bodde
•Olle August Nilsson f 1880 Lekvattnet
•H Maria Persdtr f 1881 Lekvattnet vigsel 1904
•Enok Olsson f 1901 hustruns son före äktenskapet
•David f 1904
•Josef f 1906
•Aron f 1909
•Rut Gunborg
•Maria f 1911
•Hulda Maria f 1913 död 1913
Samtliga barn födda i Lekvattnet.
Ur Församlingsboken 1906-1913 Lekvattnet. sid 53.

Irmgard Henriksson


Tavla på Mellangården i Poptorp.
Här föddes min morfar Enok 1901. Hans mor var Maria Persdotter och hans far, som då ägde Mellangården, hette Olof Nilsson och var född 31/5 1843. Olof dog 26/6 1902. Enok gifte sig med Minda Johannesson och blev far vid 19 års ålder. När han var 21 år var han 3-barnsfar. Min mor Elsa och hennes bröder Rune och Rolf.
När Enok var 27 år dog hans fru Minda och barnen 6, 7 och 8 år blev moderlösa.
Elsa kom som fosterbarn till Klara på Kvarntorp 1930 och så småningom kom också Rune och Rolf dit. Enligt anteckning i bouppteckningen sept 1902 efter Olof Nilsson skulle gården enligt testamente “3 april 1902” tillfalla Enok Olsson.
Nils-Åke Nilsson

 Från vänster David Olsson, Marias syster Signe med Lisa ve Janan på armen,Maria (Maja) Persdotter, Hulda ve Janan och Petrus, Olle August Nilsson

Elinor Henriksen