Tomta

Areal: Total 105 har, därav 5 åker, 100 skog. Taxeringsv.: 10,000 därav jordbruksv.  3,500, skogsv. 6,500.
Gården till släkten i slutet av 1800-talet.
Jordart: Bergjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog. Manbyggn. uppf. i början av 1900-talet.
Ekonomibyggn. uppf. 1907.  1 häst, 6 kor, 3 ungdjur,, 2 svin, 10 höns.

Ägare: Joel Natanel Johansson f 1894 22/2.
Son till Johan  och Katarina(f. Nilsson) Nilsson.
Gift med Elvira (f. Olsson)
Barn:
– Bertil (f. 1918)
– Gunnel (f 1920)
– Astrid (f. 1921)
– Birgit (f. 1924)
Äg. ordf. i kommunalfullmäktige och pensionsnämnd, överförmyndare, kommunalombud i vägstämma.
Äg. Korpralskola vid kronprinsens husarer i Malmö.
Handelshögskola 6 mån kurs.
BR. Bentz Språk- och Handelsinstitut i Malmö.


Torpet Tomta och Lekvattnets kyrka

Foto från 1981, med kyrkan i förgrunden och torpet Tomta i bakgrunden.
Irmgard Henriksson


 

 

Olof Olsson köpte Tomta runt 1890 (enl tidigare uppgift på Lekvattnet hemsida) av Nils Nilsson som emigrerade till Amerika).
Huset såg länge ut så här (på bilden syns Joel o Elvira med barnen Bertil, Gunnel, Astrid, Birgit).
1947 renoverades huset och byggdes ut. Det är så man minns det sen ända fram till millennieskiftet.
Kerstin Olsson

Maria Olsson, Tomta, f. 1856 d .1953.
Foto av henne som mycket gammal finns på Kynna. Gift med Olof Olsson. Olof kom från Berg. Maria från Kroksjön? De fick sju barn, Oscar, Elvira, Rudolf, Agnes, Albert, Edit och Hugo, alla begravda i Lekvattnet.
Ingrid Montan

Maria var syster till Elisabet (Lisa) på Berg (senare Änga) och hon var gift med Nils Olsson som var bror till Olov. Systrarna begravdes samtidigt 1953. Den begravningen finns på film.
Lisa var min farmorsmor.
Majvor Jansson

Olof Olsson
Irmgard Henriksson

Ungdomsfoto. Från Berg. Gift m Maria Jansdotter f 1856 från Lomsen. Det var väl de som byggde Tomta, vilket borde framgå av berättelsen om Tomta. Där står nu att Tomta ägdes av Joel Johansson. Möjligen sant. Men snarare var det väl hans hustru Elvira, dotter till Olof o Maria, som ärvt Tomta efter faderns död och alltså var ägare.
Ingrid Montan


Maria Olsson Tomta
Svärmor till Joel.

Irmgard Henrikssson

Fina Maria, född Jansdotter 1856.
Gift med Olof Olsson (“Kyrkåsen”). Dog 1953.
Min morfars mor, som jag träffade som liten flicka i gamla rosa huset på Tomta
Christina Bergdahl

 Jag har några minnesfragment av Maria:
– Hon var blind sista åren och jag minns att hon stod ute på backen och ropade ”hallå”.
– Minns också att hon låg i kökssoffan och hade handväskan under kudden. I handväskan hade hon godis eller möjligen halstabletter som hon bjöd på.
Jag var 4 år när hon dog.
Maria var min mormors mor.
Kerstin Olsson

Maria var syster till Elisabet (Lisa) på Berg (senare Änga).
Elisabet var gift med Nils Olsson som var bror till Olov.
Systrarna begravdes samtidigt 1953, den begravningen finns på film.
Lisa var min farmorsmor.
Majvor Jansson

Maria Olsson, Tomta, f 1856, sonen Rudolf Grigholm, Athisnäs, f 1886, sonsonen Stig-Olof, Karlstad, f 1913, sonsonens dotter Inga-Britt, f 1939. Fotot taget kanske sommaren 1941.
Ingrid Montan

Maria Olsson
Värmlands arkiv/Digital museum
Benny Ljus


Oskar Olsson “Notarien”
Irmgard Henriksson

Notarien bodde det sista halvseklet av sitt liv på Tomta där Nol tillsammans med sin mor Maria Olsson som dog 1953. Själv dog han 1954
Ingrid Montan


Joel Johansson och Elvira Olsson

Elvira Olsson f på Tomta , ca 1884 , dotter till Maria och Olof Olsson , Tomta och Joel Johansson, från Fäbacken

Begravda i Lekvattnet

Uppgiftslämnare: Ingrid Montan


Tômta – viktig del av min barndom! I stugan till vänster bodde mormor o morfar, Elvira och Joel Johansson (i sönnerstôga).
Kerstin Olsson
I det högra huset bodde Joel och Elviras son Bertil och min faster Elsa.
De fick en son, Lennart.
Birgitta Andersson


Gunnel, Bertil o Astrid på Tomta
Irmgard Henriksson


Joel Johansson med det finska släktnamnet Porkka föddes på gården Där Ner i Fäbacken.

Uppgiftslämnare: Irmgard Henriksson


Bastun låg mellan Tömta å Kössen
Lennart Johansson
Jag har hört att bastun revs redan på 40-talet.
Kerstin Olsson

Det är ”Notarien”! Oskar Olsson! Han har väl t om pipan i hand. Hatten och dess placering går heller inte att ta miste på! Kan militären vara ngn från Kössen, granngården?
Ingrid Montan

I mantalslängd 1941 finns på Södra Tomta Bertil Johansson f -18 son till Joel Johansson och på Norra Tomta en Olof Eriksson f -24 son till pensionatsinnehavare Agnes f 1889.
Finns också en notarie skriven på Norra Tomta vid namn Oskar Olsson f 1881, men tycker inte fotot liknar honom.
Irmgard Henriksson


Brevutväxling mellan min morfar Joel och hans blivande svärfar Olof Olsson, Kyrkåsen när Joel bad om dotterns hand

Hans Bergström


Brev 1

Malmö den 8 Nov 1916
Handlanden
Herr O. Olsson med fru!

Som det inte torde vara Eder obekant, har jag och Er dotter Elvira, sedan någon tid tillbaka, hyst ömsesidig kärlek för varandra ock vågar jag därför nu, med stöd av de uppgifter jag ifrån henne erhållit, hos Eder anhålla om hennes hand.
I den händelse att denna min anhållan vinner Edert bifall, är det vår gemensamma anhållan och bön, att till Jul (eller eventuellt till Nyåret) få stadfästa vår förbindelse, meddelst förlovning.
I hopp om ett bifallande svar, tecknar
Er tillgivne
Joel Johansson


Svaret från Olof Olsson…

Herr Joel Johansson
Till svar å skrifvelsen som jag för en tid sedan bekom får jag härmed tillkännagifva att jag ej har något emot eder förlofning till Jul eller nyåret i fall det är eder gemensamma önskan som i brefvet är sagt.
De bästa helsningar följer,
Vänligast
O. Olsson

 


Joels tack för svaret…

Joels tack för svaret…

Malmö den 22-11-1916

Herr O. Olsson!

Får tacksamt erkänna mottagandet av Edert svar, å min skrivelse, samt uttrycka min tacksamhet för den välvilja, som därigenom blivit mig bevisad.
Det skall alltid bli min strävan, att söka uppfylla Edra anspråk, på en god svärson.
Får för övrigt uppskjuta, tills jag muntligen kan få tacka Eder.
Till dess, de hjärtligaste helsningar, jämväl till familjen
från Eder
Joel

Uppgiftslämnare: Hans Bergström


Bebyggelseregistret