Valkila/Valkylla

Örtjärnshöjden “Vaikila”
Hemansägare: Emanuels Eriksson
Postadr: Mårbacken

Areal: 1,5 har åker, 1 har äng och 1 har skogsmark.
Jordart: stenbundens sand och mulljord.
Samtliga byggnader på gården uppfördes 1924-25.
Husdjur: 3 nötkreatur.

Nuvarande ägaren har brukat gården sedan 1933, då han inköpte de av Josef Jonsson. Denne i sin tur övertog gården efter sin far Jon Jonsson från Rörkullen, vilken förs uppbyggt gården på en arvsdel från “Mellangården”, Örtjärnshöjden.

Emanuel Eriksson är född 1898, som till Erik Eriksson fr. Sågtorp (f 1857-d. 1898) o. h. h. Ingeborg f. Eriksdotter  Fr. Boseberg, Östmark, (f. 1858-d. 1916), samt gift mrf Hedvik, född 1901, dotter till Per Nilsson fr. Tomta, Västanviks hemman, Frysände (f 1855) o.h.h.  Karolina f. Eriksdotter  fr. Silverberg, Lekv.  (f 1863-d. 1905).


Vajkila sa vi alltid
Där bodde Per och Britta Larsson med sina tre döttrar.Pia,Doris och Karina.
Jag tror att Pia äger Valkila nu.
Karl-erik Keek

Valk(k)ila=sv. Mellangården, med värmlandsfinska, Kylä= gård. Valkylä.
Göran Johnsson

Valkila ligger nära Mellangården
Ronny Jansson