Ängen

Torplämning, inom ett 45×25 m st område (ÖNÖ-VSV), bestående avgrund efter bostadshus, 8×4 m (V-Ö) och 0.2 m h med rest efterskorstensstock mot N väggen, 3 m diam 1.4 m h. Hg. är beväxt medtvå björkar och ett flertal granar. Strax Ö om hg. är källargrund. Strax SV om området finns en bevarad ekonomibyggnad.


FMIS

Google maps