Bäckelid

image_print


Detta vykort är är den enda bild vi har på Bäckelid.
Torpet Bäckelid skymtande ovanför bilen
Irmgard Henriksson

Ladugården vid Bäckelid år 1967. Bakom går vägen till Flån/Jonsåna.


Torplämning, 70×35 m (V-Ö), bestående av källargrund och restefter bostadshus. Källargrunden är 10×4 m (N-S) och 1.1 m h.Kallmurad med öppning åt S, 1.7 m h och 1.1 m br. Muren är vidöppningen ca 1.5 m tj. Öppningen har inget valv utan en ca 1.1x1m st takhäll bär upp taket vid ingången. Rester efter brädor ochdörrkarmar finns i källargrundens mynning. Källargrunden är övermossad och beväxt med ett par mindre lövträd. 32 m V omovanstående är grund efter bostadshus, 4.5×4 m (NNV-SSÖ) och0.2-0.3 m h. Kraftigt övermossad.

Källa: Fornsök


Hit flyttade Karl Johansson 1894-1971 och Agnes 1898-1952 med barnen Anna-Lisa 1917-1998 (ej med på bild), Ingemar 1922-2011, Ingrid (min mor) 1922-2009, Ella 1923-1979, Margareta 1929.
De flyttade hit i nov 1924 och flytten gick från Sjölunda – ett hus som låg mittemot nuv Sjölunda.
Ingången vette mot vägen till Flån och Jonsåna.
På 1930-talet byggde morfar Sjöbo och familjen flyttade dit.
En fam från Stockholm campade ibland vid Bäckelid. De berördes av den fattiga familjen och skickade paket lite då och då. De hette Elsa och Nils Lindblad med barnen Barbro och Rolf. Rolf hade haft barnförlamning och satt i rullstol.

Från vänster längst bak: Ella, Ingemar, Ingrid, Agnes,Margareta, Karl.

Jordkällaren vid Bäckelid. Finns ännu kvar.

 .

Skylt vid jordkällaren Bäckelid


Den gamla Bäckelibroa. Morbror Ingemar fiskar.


Ännu en bild på gamla Bäckelidbroa, från början av 1940-talet
Irmgard Henriksson


Från vänster: Ingrid (min mor) f 1922, Ella f 1923, Ingemar f 1922.
Fotot är taget runt 1926-1927
Irmgard Henriksson‎