Lövängen


När Familjen på Kullen skulle flytta ner till vägen och bygga Lövängen var man tvungen att göra inredningen exakt lika. Det gällde var dörrarna var placerade och framför allt måste köksinredningen vara lika,spis köksskåp och övrig inredning. Detta på grund av att Anna var blind.
Leif Ode