Ängarna norra

image_print

ÄNGARNA NORRA, Postadr.: Lekvattnet. Tel 14.

Areal Totalt 55 har, därav 2 åker, 4 skog, 7 äng. Taxeringsv.: 10,900, därav jordbruksv.: 5,500,
skogv.: 5,400.
Gården till släkten under 1800-talet.

Jordart: Sand- och stenjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog.
Manbyggn. uppf. under 1800-talet.
Ekonomibyggn. uppf. 1916.
1 häst, 3 kort, 1 ungdjur, 1§ svin, 10 höns.

Äg.: Johannes Jonsson f 25/3 81. Son till John Nilsson o h. h. Anna Maria f. Didriksson.
Gift med barnmorskan Erika f. Fernström.
Barn:
– Anna-Lisa 09
-Erik 10
– Britta 20


Norra Ängarna. Foto från ca 1913.
Med på bild: Johannes och Erika. Barnen är: Anna 1908-1995 samt Erik 1910-1978.
Irmgard Henriksson

Norra Ängarna hade gått i arv från Johannes Jonssons farfar Nils Jonsson (1804-1868). Nils var i sin tur son till urmakarn Jon Jönsson.
Oscar ElfstrandBarnmorskan Erika med maken Johannes i N:a Ängarna.

Johannes Jonsson gift 1908 med Erika Fernström född i Gävleborgs län.
Församlingsbok 1914-1929 Norra Ängarna södra Lekvattnet.

Familjegravsten
Irmgard Henriksson


Norra Ängarna. Från vänster: Erik, Karl, Britta och Ingemar på Sjöbo med barnen Börje och Sören. I dörröppningen Frank.
Irmgard Henriksson