Österberg

Margit NilssonTorpet Österberg och ägaren Oskar Matsson

Österberg, postadr. Lekvattnet
Areal: Totalt 186 har, därav 4 åker, 182 skog. Taxeringsv: 9,000 därav jodbruksv. 4,000 skogsv. 5,000. Gården till släkten under 1800-talet.
Jordart: Bergsjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog. Mansbyggn. uppf. 1850.
Ekonomibyggn. uppg 1910. 1 häst, 4 kort, 1 ungdjur, 1 svin, c:a 10 höns.
Äg: Oskar Matsson f 21/4 92. Son till Mathias Jönsson o h.h. Maria f. Andersson. Gift med Nanny f. Jansson.
Barn:
Georg 22,
Bertil 26,
Maj 30


Mer syskon
Eva Matsson (g. Rådström) Österberg
Mats Matsson
Arvid  Matsson
Benny Ljus


Oskar Mattsson, Österberg Lekvattnet, gör sitt första dagsverke i filmens tjänst som skjutsbonde åt länsman Torsén (Arne Källerud). Ur filmen “Ursula – flickan från Finnskogarna

Digitaltmuseum.org