Peldeso

image_print

Areal: 1 har åker, 2 har äng, 50 har skog.

Taxeringsvärde 4000-:-. Jordart: bergjord.
Skogsbestånd: barr- och lövskog.
Manbyggnaden uppfördes 1914, ekonomibyggnaderna äro från början av 1900-talet.
Husdjur: 3 nötkreatur.
Byggnaderna uppfördes av O. Wermelin, vilken år 1897 övertog gården, som utgör en arvslott från hustruns föräldrahem “Kronhalla”-  G.Matsson, som sedan 1934 driver affärsrörelse, “Gotthard Mattsons Div.-handel”, inköpte sin del av gården 1929.
Olof Wermelin är född 1864, och gift med Beda f. Andersson.
Gotthard Mattsson är född 1894.
M. är led. av kommunalfullmäktige och pensionsnämnden, vidar skoluppsyningsman, suppl. i fattigvårdsstyrelsen.

Från Värmlandsgårdar del 1 Norra Värmland. Stockholm 1946. Enl Ingvar Svensson

År 1950 bodde Gotthard Mattson född 1894 här samt Beda Värmelin född 1873, född Andersson.
År 1960 bor Gotthard ensam kvar.
Ur Sveriges befolkning 1950 och 1960.
Irmgard Henriksson
Han var en god vän, tyckte mycket om våra pojkar, som (4 år gamla) var i storlek som tomtarna han hade sett i hästhagen. Gotthard dog 1986, 93 år gammal, hemma. Hade aldrig legat på sjukhus, inte använt läkemedel.
Björn Nilsson
Här har man nog använt samma husritning som på övre Kronhalla.
Bodiil Nordquist
Glömmer aldrig när jag skickades av farsan och morsan att säga till Gotthard att komma och äta. Han var oppihej! Jag tänkte ett ögonblick…var brinner det! Kom ska du få se sa han. Fick upp en stor fläskbit ur frysboxen och måttade med tummen.
“Dä ä tûmstjockt mä flôt. Dätta hajjä fått ifrå Nôrj. Finns int å få tag på i Svärj länger.”
Mikael Johansson


Sommarladugård vid Peldeso

Enligt min mor så var det fygges som gällde i Rönnberg för bägge två. Fyggesgårn sa de om rummet innan man gick in i ladugården där spadar och grepar bl.a. stod.
Ingela Olsson


Torpet ligger på vänstra sidan på väg upp till Kronhalla
15o sydväst om Ödetorp, Borgetorp

Här bodde Gotthard ve Peldeso

Gotthard vid Peldeso

Gôtthôrd ve Pelleso hadd inga tômter på lôfta.Men han sa att han sågg dôm i Bôrgestôrp ôfta,å märra vart vettskrämd å sätt i sken. Å tômtan försvann övver skyggårn sen.
Alice Henriksen Gôtthôrd som va en redier kär,han hadd te å mä en litten affär,men fullt å fast trôdd på tômter å skrömt. Allt kunn han fell int ha drömt?

Gotthard Matsson ve Peldeso om Tomtgöbber

Uppgiftslämnare: Alice Henriksen (den 1 mars 2010)


Gotthard ve Peldeso.
Gotthard Mattsson Orainen född 1894.

Irmgard Henriksson


Filmklipp från filmen “Profiler och figurer i Lekvattnet”


Foto: Inger Fritiofsson


Gotthard Mattsson Peldeso och Gunhild Eriksson Bäckliden.
Irmgard Henriksson


Gotthard just färdig med en liten vagga.

Foto G.E.


Här bodde också Beda och Ola. Fast Ola var helt blind, var han en duktig möbelsnickare.
Hans pinnstolar och soffor fanns i många stugor.  Vi hadde en hemma.

Uppgiftslämnare: Alice Henriksen

Minns att Gotthard hälsade på i Ivarstorp många gånger och att allkonstnären Hugo Olsson (min morfar) klippte honom med jämna mellanrum Det fanns ju inte frisörsalong där i trakterna. Människorna i Lekvattnet måste kunna allt!
Bodil Lindell


 Har faktiskt handlat några gånger av Gotthard, det var nog mitten på 50-talet.
Bodde i lillstugan hos Hulda Magnusson och högg timmer neremot Lomsen.
Uppgiftslämnare: Rune Matsson


Gotthard kom varje vecka till Mårbacken för att fylla på sitt förråd från Östanåaffären där.
Vad jag minns hade han en mindre, grön bil med flak.
Uppgiftslämnare: Ronny Jansson


 Foto: Mikael Johansson


Gotthard och Caisa Eskilsson.
Mikael Johansson


Ett gammalt foto av en favorit
– Gotthard ve Peldeso
Ulf Dahlen

Gotthard på Peldeso

Aina Johanzon

En bôlsvûlk. Användes till att bära hem e bôl mä hy.
På beställning från Nordiska Muséet tillverkade Gotthard en sån som ska finnas därstädes.

Mikael Johansson 

Austin A40. – Identifierat av Håkan Larsson

Motiv: Gotthard Mattsson, Peldeso, Lekvattnet f 1894.
Händelse: Överlämnat 1998 av Finneskog, Monika. Källa: Kringla)
Tony Falcenclou Skancke


Artikel om Gotthard Mattsson


Google maps