Sätra

image_print


Lekvattnet, Södra, Sätra.
Postadr, Lekvattnet.
Areal 3,5 har åker.
Jordart: Sandmylla. Skogsbest: Barrskog. Manbyggn. upp omkr, 1850.
Ekonomibyggn. upp 1992? loge och lada tidigare.  1 häst, 4 nötkreatur. 1 svin 3 får.
Gården till släkten omkr. 1740. Nuv. äg. övertog vid sin makes död.
Äg. Fru Karolina Jansson f. Nilsson Gift 09 med Erik Julius Jansson f. 1872 d. 41.
Barn:
Dagmar f. 09
Hilma f. 12(1)
Agnes f. 14
Oskar f. 16
Kerstin f. 18?
Anna f. 22
Axel: f. 23



 Från Sätra var vår pappa Oskar.
Han hade en syster som hette Hilma, så Hilmar som det står är fel.(1)
Majvor Jansson



Kajsa Jansson
– gift med Axel Jansson


 

Deras son Peter Jansson bor idag på Sätra (år 2020)
Dotter Carina Jansson

Min mormor Kristina var nr. 1 av 15 barn på Örtjärnshöjden i Lekvattnet. sju av syskonen emigrerade till Amerika. Syster Anna emigrerade 1897 , 19 år gammal. I Amerika mötte hon Karl Oskar Jonsson som också var från Lekvattnet, från gården Sätra. De gifte sig och fick fyra barn. Pojken Algot gifte sig med Florentine. De fick fyra barn. Döttrena Mary-Ann och Jo-ann med sin kvinna Abby reste till Sverige för att se släktgården och Lekvattnet. Jo -Ann har forskat i släkten och skrivit en bok samt en bok om familjens brevväxling mellan Sverige och det stora landet. Den 26 oktober mötte jag mina kusiner från Amerika och Sverige på Sätra i Lekvattnet. Det var en stor upplevelse. Framför släktgården fotograferar jag Jo-Ann med sina böcker. Sedan var vi på kyrkogården och tittade på familjegravarna. På bild står från vänster Abby, Jo-Ann. Majvor från Arvika, Carina från Karlstad och Mary-Ann.

Alf Folmer
2016