Sätra


Lekvattnet, Södra, Sätra.
Postadr, Lekvattnet.
Areal 3,5 har åker.
Jordart: Sandmylla. Skogsbest: Barrskog. Manbyggn. upp omkr, 1850.
Ekonomibyggn. upp 1992? loge och lada tidigare.  1 häst, 4 nötkreatur. 1 svin 3 får.
Gården till släkten omkr. 1740. Nuv. äg. övertog vid sin makes död.
Äg. Fru Karolina Jansson f. Nilsson Gift 09 med Erik Julius Jansson f. 1872 d. 41.
Barn:
Dagmar f. 09
Hilma f. 12(1)
Agnes f. 14
Oskar f. 16
Kerstin f. 18?
Anna f. 22
Axel: f. 23 Från Sätra var vår pappa Oskar.
Han hade en syster som hette Hilma, så Hilmar som det står är fel.(1)
Majvor JanssonKajsa Jansson
– gift med Axel Jansson


 

Deras son Peter Jansson bor idag på Sätra (år 2020)

Dotter Carina Jansson