Åbo

Åbo byggdes runt 1945 av Erik Larsson. Far till kusin Mona gift Sikström. Mor Ella.
De bodde där till ca 1948.
De hade en inneboende Einar Lundgren, som senare gifte sig med en kvinna från Karttorp.
Irmgard Henriksson