Byggninga

 

 

Stensgårds Utskog 121, 122 och 118 Käcktorp
Postadr.: Lekvattnet. Tel. 13.
Areal: Total 55 har, därav 3,5 åker; 51,5 skog. Tax.-v. 12.700.
Jordart: Sandjord på sandbotten. Skogsbest.: Bl. skog.
Manbyggn. uppf. omkr. 1850, lillstuga äldre.
Ladug. uppf. 1901, loge m. m. 1943.
1 häst, 5 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 5 får.
Gården till släkten 8/7 1742 genom köp av Per Bengtsson.
Äg. därefter ha varit:
Dennes son Erik Persson,
dennes son Jon Ersson f. 1747, gift med Karin Mårtensdotter f. 1756,
deras son Erik Jonsson f. 1793, gift med Kerstin Persdotter f. 1806,
de senares son Nils Ersson f. 1840, gift med Karin Jonsdotter f. 1835,
o. dessas dotter Kerstin Nilsdotter f. 1867.
Släktdiplom erhölls 1943.

Äg.: Gustav Olssons stbh, G. O, f. 1856, död 1939.
Gift med Kerstin Nilsdotter f. 9/11 1867.
Barn:
Oskar Gustafsson f. 1900
gift med Rut Nilsson f. 1911
Barn:
Bo f. 1941
Eivor f. 1942
Gottfrid Gustafsson f. 1904
gift med Ann-Mari f. Oskarsson
Barn:
Inga-Britt
Hilding Gustafsson f. 1909
gift med Ragna f. Oskarsson
Barn:
Göran f. 1936

Gården brukas av Oskar Gustafsson, som är led. av komm.-fullm., arbetarsmåbrukskommittén o. kristidsnämnd. samt skiftesgodeman.


Oskar i Byggninga

Jag åkte med pappa på motorcykeln när han gjorde sina bankärenden här (satt framtill på cykeln så att han kunde hålla i mig eftersom jag var så liten
Leif Persson