Folkets hus

Lekvattnets folkets hus

Lekvattnets folkets hus öppnandes hösten 1924 och stängdes för gott våren 2010, den var alltså aktiv i 86 år.
Folkets Hus fungerade som ett allt i allo hus, det har bedrivits verksamheter som uthyrning till fester, reskkalas, det har också varit filmförevisningar, auktioner, loppmarknader, föreläsningar.
Uthyrning har också gjorts till födelsedagskalas, bröllop, m.m.

Lekvattnets folkets hus förening bildades den 10 april 1923.Föreningens mål var att om möjligt bygga en egen lokal, då den tilltänkta föreningen på ett tidigt stadium försäkrat sig om en lämplig tomtplats. Man börjde då att söka till Lekvattnets kommun om ett lån på 500:- kr, försäljning av andelar blev en annan inkomstkälla för föreningen. Dessa betingade ett pris av 5:- kr alternativ ett dagsverke, dock måste man ha inköpt minst en andel kontant för att få jobba sig till ett vidare förvär. Allting rullade på med olika bidrag och inkomster, och även ideélt arbete, till slut stod det färdigt.Det bestämdes att det skulle bli en sommarfest, datumet blev satt till den 20 juli 1924.

Festställningen “skvallrade” om att huset nu i viss mån var funktionsdugligt.Man inriktade sig nu på att få huset i ett sådant skick, att det blev användbart även vintertid.
När allt var färdigt bestämdes att ha den första inomhusföreställningen, som avhölls i Lekvattnets Folkets hus den 28 december 1924.

 

FH-1

FH-2