Håkanstorp

image_print


Håkanstorp. postadr: Lekvattnet. Tel: 6.
Areal Total 51 har, därav 4 åker, 47 skog. Taxeringsv.: 9 700 därav jordbruksv. 5 500, skogsv 3 400.
Gården tillhör släkten sedan 1901.
Jordart: Moss och sandjord. Skogsbestånd: Barr och lövjord.
Manbyggn. uppf. 1923. Ekonomibyggn. uppf. 1906.
1 häst, 4 kort, 2 ungdjur, 1 svin.

Äg: Jon Jönsson f 31/12 60. Son till Jöns Andersson o.h.h. Ingeborg f. Olsdotter.
Gift med Karolina f. Nilsson.
Barn:
Oskar 01
Arvid 03
Ingeborg 07

Diplom för odlingsflit. Ägare av Håkanstorps belysningverk.
Äg. har förut innehaft en del kommunala uppdrag.


Porträtt på Jon Jönsson…


Där växte vi upp, Kajsa, Ewa och jag.
Margit Widén

Här hämtade vi vår mjölk så länge de hade korna kvar.
Lars-olov Ludvigsson

Ni kan hämta getmjölk nuförtiden
Ronald Visser