Hedås

Hedås före renovering.
Irmgard Henriksson
År 1923 flyttade Petrus Nilsson f. 1887 d. 1973,  hustru Hilma Johansson Kullen f 1893 d. 1967 och  från Tupperud till Hedås.
Petrus och Hilma fick bl.a. barnen: Kerstin f 1921 och Brita f. 1922 d. 1986.
Britta gift 1949 med Ingemar på Sjöbo.

Kajsa tillbringar sina sista år hos sonen Petrus.
Antecknad som skom. änka efter skomakare Erik Jansson.
Irmgard HenrikssonRune Nilsson Hedås född 1927.
År 1950 boende på Tupperud.
1960 boende på Hedås enl BiS.
Irmgard Henriksson