Källarstugan, annex


Kummin på tork!
I det här huset bodde Elin och Verner 1954 när Källarstugan renoverades.
Kristina Berg

Jag kallar stugan utan namn för annex till Källarstugan, låg ju bara 10 m bort.
Skulle tro att Källarstugan är en avstyckning från Bråttorp.
Irmgard Henriksson


Min farmor Ingegärd Andersdotter 1856-1951.
Gift med Nils Berg 1852-1913.
Kristina Berg
I Sveriges befolkning 1950 är hon skriven på Källarstugan Stensgårds Utskog 1:126.
År 1949 är hon skriven på Stensgårds Utskog 1:81.
Irmgard Henriksson