Kvarntorp

image_print

Kvarntorp 1899
Kvarn-Hindrik (d.ä) på trappan med fiolen.
Framför svenskstugan står Hilding (Klaras bror) och hans mor Johanne.
Taget av Axel Aurelius. 1898.

Kvarntorp 1915


Södra Lekvattnet “Kvarntorp”
Fröken Klara Persson, Postadr: Lekvattnet

Areal: 6 har åker och äng, 200 har skogsmark. Taxeringsvärde 27. 700 kr
Manbyggnaden är en rökstuga från 1774, är helt bevara i sin gamla vackra stil, utvändigt restaurerad 1935. Egen kraftstation för gårdens behov uppfördes 1941.
Husdjur: 1 häst, 6 nötkreatur, 1-2 svin samt ett 10-tal får.
Gården som är högt och vacker belägen vid Kroksjön vartill fiskerätt finnes, har först bebyggts och röjts av finnar. I nuvarande släkt, som härstammar från Norge, har gården varit sedan början av 1800-talet. Fröken Persson övertog gården genom gåvobrev efter sin morfader Henrik Larsson/d 1903) samt genom arv och köp efter sin mor.

Klara Persson är född 1876 och dotter till Per Eriksson o. h. h. Johanna f. Henriksdotter.

I gården förvara pietetsfullt ett antal antikviteter, bland dess en sparlakanssäng gamla skåp från 17- och 18-talen, koppar och tennsaker m.m.


Kvarntorp, Postadr: Lekvattnet
Areal: Total 203 har, därav 3 åker, 200 skog.
Taxeringsv 21,700, därav jordbruks. 8,000 skog. 13,700.
Gårde till släkten 1857.
Jordart: Bergjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog.
Manbyggn. upp. 1774.
Ekonomibyggn. upp. 1935. 1 här, 4 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 8 får, ca 10 höns.
Äg: Klara Gustava Person f. 7/7 76. Dotter till Per Eriksson oh.h.h. Johannes Henriksson.


Interiör av spisstugan i Kvarntorp Ormhöjden.

Kortet är taget i skiftet mellan 30-40 talet och finns i Nordiska museets samlingar. Jag har hämtat bilden ur boken Värmlandsfinnarna av Albert Hämäläinen där han beskriver Finnbygdens byggnadshistoria. En helt fantastisk bok med hans egna o andra fotografers bilder ifrån resan.

“Kåven” i rökstugan Kvarntorp Ormhöjden i Lekvattnet. Nordiska museet

Margit Nilsson


Elsa ve Kvarntorp, Klara ve Kvarntorp, Johan Mattsson “Koja”, Kasper Olsson.
Irmgard Henriksson
Kasper Olsson från Karttorp (f.1880)
Benny Ljus


Från min morfars album en gammal bild på Kvarntorp i Lekvattnet!
Längst till höger sitter Klara som ägde gården, i mitten längst ner i trappan sitter min morfar och vid sidorna av honom två gårdfarihandlare som sålde tyger och liknande runt bygden!
Bilden var nog tagen 30-talet

Elinor Henriksen


Prins Wilhelm besöker Klara på Kvarntorp.
Irmgard Henriksson


Från vänster Klara, Johanna, Kvarn-Ola, och i famnen Lill-pojken Henrik Larsson vid hästen Hinrek, Isak. Huset är ett äldre hus som stod vänt 90 grader vänt mot öster.
Elinor HenriksenEn resa igenom Värmland 1942 (Youtube)
–  Inslag med Klara på Kvarntorp (ca 2:27 minuter in i filmen)


 

Karin Nilsson (Olsen som ogift. f. 1915, Karttorp) jobbade här tillsammans med min mormor
och morfar – Lisa och Hugo ve Ivarstorp.
Elinor Henriksen


Den gamla kraftstationen vid Kvarntorp. Byggdes i början på 1935?

Foto J.L 1985
Foto: Mikael Johansson. Sommaren 2019


Var ner och kollade i somras.
Vatten tuben är borta och aggregatet i mycket dåligt skick men huset är förvånansvärt välbevarat.
Mikael JohanssonNiklas i Hag och Lennart från Östmark lägger sticktak på ladan vid Kvarntorp 1987
Christopher Holmboe

I början av 60-talet var jag med på samma tak och la stickor i blöt och bar upp dem till snickarna: Ola, Erik, Jens i Karttorp och Klas i skolhus
Per-Arne Olausson


Om dagens Kvarntorp (under Turism)

Fornsök