Nyhem


Hjalmar Persson byggde huset och bodde där först.
Enligt en gammal telefonkatalog så bodde det en Hjalmar
Persson där och han hadde titeln byggnadssnickare.
Han byggde också hus i Bergsängsbacken, Torsby, enplans m källare.
Hans fru hette Gudrun.
Marie Wahlman
Det finns många hus i Lekvattnet med samma planlösning som Nyhem.
De fyra husen där Bäckliden ingår har ju samma plan, Nyhem var spegelvänt mot dem.
Jag undrar om inte Solåsen också är av samma typ? Men det är bara en undring.
Inger Fritiofsson
Fritiof och Elsa Nilsson köpte sedan huset.
Tora Fritiofsson
Sen har huset bebotts av Margareta och Åke Minsberg, därefter av Sven-Åke Minsberg. Nu i norsk ägo.
Inger Fritiofsson