Torp, östra

Beskrivning enl FMIS

Husgrund nordväst, sydöst, 7,5 meter x 7 meter.
Spismursröset saknas. 54 meter sydlig riktning källargrop, östnordöst, 3 meter i diameter, 0,9 meter djup.

Skogsvårdsstyrelsens skylt

ostra-torp

Karta över östra torp (tillhandahållet av Conny Ludvigsson)

ostra-torp