Register-B

Backlund, Johan, även Jan (V:a Rösbacken/V:a Kymmen GM) 42

Björnberg, Signe (Sigge Stark; Svenneby FR/Granälven). Författare. 286, 308     

Bengtsdotter, Kjerstin (Rintbråten/Åsen SU). 1833-1895. Gift 1863. Make: Per Jönsson (Rangel-Per). 68, 205-207, 377

Bengtsson, Julius (Rottnedal/Botilsäter, Säffle). Präst. En söndag i januari 1895 hölls gudstjänsten av Oskar Frykman, uppväxt i Östmark och kyrkoherde i Gräsmark. Efteråt höll kyrko- och skolrådet extra sammanträde i sakristian. Småskollärarinnan Emma Brodin hade sagt upp sig från tjänsten i södra distriktet på grund av sjukdom och förestående resa till Amerika. På förslag av ordföranden, vice kapellpredikant Julius Bengtsson, valdes examinerade småskollärarinnan Maria Nilsson från Skara stift till ersättare. Två veckor senare justerades protokollet av Olle Olsson, Tomta, och Anders Olsson, Kösstorp. 54, 148, 201, 271

Bengtzon, Ottilia (Rottnedal). Make: kapellpredikant Johan Vilhelm Sundelius. 29

Berg, August (Sibila/Hötjärnsängen). 1877-1946. Född i Haverö, Medelpad. Hade bl.a. dottern Elsa Berg (se Elsa Sand) tillsammans med Maria Justina Jonasson, Säter-Mattes (än tidigare Hötjärn). Gift i Stora Kil med Maria Justina hösten 1906. Omregistrerad 1909 till Hannäs, Stora Kil. 293

Berg, Karl-Henry (Hötjärnsängen/Lövåsen SU). 1904-1981. En av Axel Frithiofsons nära vänner. 172, 293-297, 305

Berg (Nilsson), Nils (Kiltorp FR/Sibila/Hötjärnsängen). 1852-1913. Skogvaktare. 111, 225, 293-294, 330

Berg, Ture (Hötjärnsängen/Lövåsen SU). 1892-1977. 57, 208, 293-295, 390

Bergdahl (Grigholm), Margareta (Attisnäs/Köla, Eda) 190

Bergh, O.J. (Källartorpet/N:a Myrgubben). Tullare. 52

Berglund, Alfred (Rottneberg/Rottnemon ÖM). Tullare. 52

Berglund, Jon (Ekshärad/Rottneberg/Nybo). 1836-1918. Tullare. 39, 51-52, 139, 144, 147, 220, 340

Berglund, Petrus (Rottneberg/Nybo). 1875-1940. Tullare, kommunalman. Foto, se ”Porträtt”. 13, 52, 143, 147, 282, 340

Bergqvist, Ole (Öierberget BF/Öiermoen BF) 107, 137, 186

Bergström, John (Röjdåfors ÖM/Hötjärnsängen). Tullare. Maka: Gunnel Bergström. 52, 190, 390-391

Bergström (Johansson), Gunnel. Make: John Bergström. Foto, se ”Krigsåren” underrubriken ”Att vara Lotta”. 190

Branzell, Adolf Oskar (MB-s skolhus/Rådom FR). 1849-1937. Folkskollärare. Maka: Ingeborg Persdotter från Kruggen. Foto, se ”Stensgårds utskog: Kruggen”. 53, 197, 199

Bredesdotter, Britta (Hallstenstorp ÖM/Nolgården/Sander, Brandval) 167-166, 244

Bredeson, John (Sjötorp, e MN) 168-169

Bredeson, Jon (Hallstenstorp ÖM/Ståbacken) 145, 165-166, 169-171, 244, 391

Bredeson, Nils (Hallstenstorp ÖM/Burken/Sjötorp) 79, 165-169, 244, 251, 391

Bredeson, Verner (Noppi) 146, 171

Bromander, Carl Vilhelm (Torsby). Kyrkoherde (senare domprost). 9, 354-355, 369-370

Bryhn (Mattsdotter), Hilda (Koja/Nes, Norge) 89, 139, 141-142, 395-396

Bråten, Rudolf (Eriksbråten BF/Abborhöjden VF) 45, 310, 401

Bucht (Mattsson), Kristina (Torsby/Karlstad) 328, 386, 395, 398

Bystedt, Anders (Övre Pavila/Vitsand). Folkskollärare, klockare. Maka: Karolina Helleksdotter från Mon MB. 53, 93

Börjeson, Karl (Nyköping/Kyrkskolan/Östmark). Folkskollärare, klockare. Gift 1915. Maka: Sofia Eklöf. 50, 172, 276-277, 340

Börjeson (Eklöf), Sofia (Där Ner SP/Kyrkskolan/Östmark). Gift 1915. Make: Karl Börjeson. Två barn födda i Lekvattnet: Anna Britta 1916 och Börje 1918. Författare till boken om Spettungen: sonen Nils Börjeson (1920-2004) och sondottern Gunvor Waller. Se ”Spettungen (Mammola), nedre gården” och ”Bröllopskort”.  207-208, 389