Register-D

Dahl (Jonsson), Oskar (Käckåsen ÖM/Falktorp ÖM/Sunne). 1890-1968. Maka: Anna Eriksdotter från Köla ÖM. 78

Dahlén, Albin (Bogen/Mellanbråten). Se ”Porträtt”. 8, 389

Dahlén (Persson), Birgit (N:a Bråten/Mellanbråten). Kl 15.00 den 30 september 1970 upphörde verksamheten vid postkontoret i Lekvattnet. Fröken Anna Mattsson och fru Birgit Dahlén, som delat på sysslan som poststationsföreståndare, bommade igen och gick hem. 8

Danielsdotter, Lisa (Myrgubben/S:a Myrgubben) 126-128     

Danielsson, Elias (Ö:a Bråten). 1840-1931. Fjärdingsman. Född i Timbonäs, Gräsmark. Gift 1866. Maka: Anna Larsdotter 1840-1925, född i Nytorp, dotter till norgebördiga Lars Christensen (från Brandval) och Martea Ersdotter (från Österby, Varaldskogen), halvbror till bl.a. Olof Larsson i Väderkullen (Martea avled och Lars gifte om sig med Karin Olsdotter 1821, från Stensgårds utskog och mor till Olof). Till Ö:a Bråten 1868. Barn: Maria Lena 1867, Karolina 1870, Emma 1872, Lars Magnus 1874, August 1876-1876, Matilda 1877, Augusta 1879 och Oskar 1885 (född som tvilling, ena gossebarnet dödfött). Karolina, Lars Magnus, Augusta och Oskar emigrerade direkt till USA medan Maria Lena och Emma sökte sig till Kristiania för att senare korsa Atlanten. Under 1923 flyttade Elias och Anna till dottern Matilda, då bosatt i Kittmon. 154, 322

Danielsson, Jöns (Myrgubben/Rosastorp ÖM) 126, 128

Danielsson, Lars Magnus (Rottnedal). 1858-1937. Präst. Född i Humsjön, Gräsmark. Gift i Grums 1893 med Gerda von Oldenskiöld. Avliden i Gunnarsnäs, Dals Rostock. Vice kapellpredikant i Lekvattnet 1 maj 1895. Kapellpredikant i Lekvattnet 1 maj 1898. Pastorsadjunkt i Arvika köping 1 maj 1903. 13, 29, 43-44, 54, 78, 145, 147-149, 176, 207, 210, 213-214, 218, 223, 261, 271-273, 345

Danielsson, Olof (Myrgubb-Ola; Myrgubben/Arnsjön ÖM/N:a Myrgubben) 128, 148, 192, 200-201, 331

Danielsson, Per (Myrgubben/Rosastorp ÖM/Lillaven). Maka: Marit Hansdotter Valkoinen. Hade bl.a. dottern Emma Persdotter 1879, gift 1901 med August Kristoffersson (senare Nordin) från Noppi. Agerade vittne när Jakob Nilsson (Fisklösen) och hustru Ida Kristina Jansdotter, Hötjärnsängen, lät döpa sonen Nils Oskar i januari 1902. 128 

Dedorsson, Erik (Skalltorp/Torsby). 391-392

Dedorson, Lauritz (S:a Ängarna/Dalgosstorp/Älvhem). Född 1878 i V:a Mosevatn. Lanthandlare i N:a Finnskoga och Lekvattnet. 147-148, 191, 274

Dedorson, Otto (S:a Ängarna/Dalgosstorp). Född 1886 i Dalgosstorp. Bistod i unga år folkskollärare O.G. Fernström med diverse sysslor. Medverkade 13 år gammal då en gärdesgård vid skolhuset i Mårbacken färdigställdes. Körde i juli 1902 fram tre ”duktiga hölass” till skolhuset. Flyttade till Skalltorp FR. Son: Erik Dedorson. 148