Register-H

Hagen (Johanson), Bertha (Agate ND/Edina MN). Dotter till Wilhelmina och Ole Johanson, Agate ND. Make: Kristoffer Hagen. 12, 313-318, 395, 397

Hagen, Kathy (Edina MN/Genève) 12, 397

Hagen, Kristoffer (Saskatchewan, Kanada/Edina MN). Missionär, läkare. 12, 397   

Hall, Nelly. 1848-1916. Predikant inom Helgelseförbundet. 143, 204

Hallstensdotter, Annika (Kvarntorp/Lammasa/Åsen SU). 1830-1899. Make: Anders Henriksson från Rinne. 155-157

Hallstensdotter, Annika (Halsi) 133-134

Hallstensdotter, Britta (Kvarntorp/Lammasa/Lomstorp/Eskil). 1841-1899. Gift 1866. Make: Jan Mattsson från Lomstorp. 142, 154-155, 158-160

Hallstensdotter, Britta (Halsi) 200, 214

Hallstensdotter, Helga (Brånsätra ÖM) 256-257

Hallstensdotter Rintainen, Helga (Fäbacken). 1840-1904. Nedkom 1865 med ett flickebarn, Karolina Nilsdotter. Far till barnet: Nils Persson i Kruggen (Krugg-Nils), född 1834. Senare blev Karolina gift med Johan Nilsson, Nergården FB. 237-239, 241, 260, 263

Hallstensdotter, Kajsa (Halsi/Pålstorp/Mattes-Erik). Nedkom 1873 med en utomäktenskaplig son, Nils August Nilsson. Gift: 1881. Make: Jöns Samuelsson från N:a Josefsberg. Barn: Hilmer 1882, gift 1930 med Charlotta Kristoffersson från Pakkalamp; Beda 1885, gift 1908 med Olof Andersson, till V:a Bråten; Klara 1887, gift 1923 med Per August Persson från Sandarne i Söderhamns kommun, till Sandarne 1925; Axel 1889, gift 1920 med Hilma Maria Andersson från V:a Rösbacken, tog över arrendet av Mattes-Erik; Karl Johan 1982, gift 1918 med Hanna Persson från Pålila, bosatta i Påls, senare till Sunne. 67-68, 112, 200, 207, 214. 272, 284, 345, 363

Hallstensdotter, Karin (Ulvsjön ÖM). 1809-1853. Make: Hallsten Ersson Rintainen. Flera barn bl.a. Erik Hallstensson och Hallsten Hallstensson (Ambians-Hallsten). 237-238      

Hallstensdotter, Kerstin (Kvarntorp/Lammasa) 155

Hallstensdotter, Kerstin (Halsi/Honkamakk GM) 213-214

Hallstensdotter, Maria (Kvarntorp/Lammasa/Övre Kronhalla). 1836-1900. Gift 1859. Make: Anders Hansson från Pålstorp. Till Övre Kronhalla. Barn: Maria 1860-1863, Harald 1862, Maria 1864, Anders 1866 och Beda 1873. 136, 154-156, 162, 164

Hallstensdotter, Marit (N:a Karttorp/Sibila) 76-77

Hallstensdotter Hämäläinen, Marit (Käckåsen m.fl. platser i Ulvsjön ÖM). 1801-1888. Bror: Per Hallstensson Hämäläinen, far till Hallsten Norelius (Persson). Make 1:a giftet: Anders Olsson i Käckåsen. Make 2:a giftet: Per Pettersson (Klaken). Slutade sina dagar som rotehjon. 116, 166, 244, 246

Hallstensdotter, Sofia (Kvarntorp/Lammasa/Pundan/Gunnarskog). 1832-1915. Gift 1857. Make: Per Jansson i Pundan. Barn: Johan Persson 1857, gift 1887, till Tösse i Dalsland samma år; Hallsten Persson 1859, till USA 1890, befann sig runt 1892 tillsammans med Paulus Mattsson från Månsolastorp i trakterna av Fargo i östra delen av North Dakota där de arbetade år norrmän; Maria Persdotter 1862, konfirmerad i Bogen 1877, till USA 1893; Anna Persdotter 1865, sjuklig, intagen på Vadstena hospital 1903; Sofia Persdotter 1867, gift 1902 med Johan Jansson från Timbonäs GM, boplats Pundan, fyra adopterade flickor, till Dalarne i Fredros, Gunnarskog, 1910, brevväxlade flitigt med Klara Persson på Kvarntorp (se sidorna 122-123 och 151-153 i ”Klara på Kvarntorp”); Per Persson 1871, till USA 1891; Kristina Persdotter 1873, till USA 1892. 155, 211

Hallstensson, Anders (Kvarntorp/Lammasa/N:a Karttorp/Linsell HD) 155

Hallstensson Rintainen, Erik (Nybons-Erik; Nybonstorp/Nygården). 1835-1922. Gift 1874. Maka: Karin Olsdotter, Enktorp. 238-242, 256, 260, 263   

Hallstensson Rintainen, Hallsten (Ambians-Hallsten, även Dakotagubben; Ambian, e ND). 1843-1926. Fjärdingsman. Återvände till hembygden efter många år i USA. 93, 238, 241-242, 260-264, 314

Hallstensson, Hallsten (Kvarntorp/Lammasa/Eskil/Njurunda, Medelpad) 155

Hallstensson, Hallsten (Noppi/Kristiania). Dövstum. 145

Hallstensson, Hallsten (Halsi) 67, 214   

Hallstensson, unge Hallsten (Halsi) 134, 214

Hallstensson, Jan (Kvarntorp/Lammasa/S:a Sätra, e) 155

Hallstensson, Jon (Blomsterlangen; Arderskogberg ÖM, e) 78, 246-247

Hallstensson, Jon (Hallstenstorp ÖM). 1814-1896. Åderlåtare, slaktare. 78, 115-121, 166, 239, 391

Hallstensson, Jon, (Enktorp). 1849-1886. Fjärdingsman. 70, 238, 241

Halvardson, Hellek (Mon MB). 1818-1904. Norsk undersåte fram till 1888. Förtroendeman. Maka: Ingeborg Nilsdotter från Nergården PT. 13, 27, 32, 37, 66, 70, 81, 268

Halvorsen (Mattsdotter), Augusta (Koja/Nes, Norge) 89, 134, 139, 141, 146, 148, 183, 310, 334, 369, 395

Hansdotter, Britta (Pålstorp/S:a Luktorp). Född 1844. Gift 1871. Make: Mattes Sigfridsson i S:a Luktorp. Barn: Signe Maria 1873 (gift 1893 med August Olsson i Granälven), Anders 1876, Anna Matilda 1879, Beda Kristina 1882 och Amanda 1886. Inom loppet av en vecka i oktober 1883 avled de tre yngsta barnen i difteri. Änka 1905. Till Västerrottna GM 1907 tillsammans med dottern Amanda Mattsson, som nu tituleras hemmansägare. 113, 154

Hansdotter, Karin (Pålstorp, e). Make: Anders Andersson, född 1823 i Arvika. Till USA 1881 med maken och tre barn. 154

Hansdotter, Kerstin (Pålstorp/N:a Pyntetorp GM) 154

Hansdotter, Maria (Pålstorp/N:a Luktorp). 1836-1920. Gift 1860. Make: Erik Sigfridsson i N:a Luktorp. Barn: Marit 1861, till Svartbäcken; Maria 1864, till Runnsjön 1879; Fride 1869; Emilia 1872, till USA 1900; Aron 1874; Johan 1876-1883; Erik 1880-1883; Johan Emil 1883, till USA 1903. Mars 1883 var en ödesmättad tid för folket i N:a Luktorp, gossen Johan dog i difteri, troligen också lille Erik. Änka: 1916. 107, 113, 154

Hansdotter Valkoinen, Marit (Arnsjön ÖM/Lillaven). 1836-1908. Make: Per Danielsson från Myrgubben. 128

Hansdotter, Märta (Pålstorp/Skönstorp). Make: Magnus Kristoffersson från Gräsmark. Änka 1878. Sonen Martin 1866 rymde till Nordamerika under 1887. Sonen Karelius 1868 och jämngamle Gustaf Sigfridsson från Elfbacken beviljades samma dag 1888 tillstånd att emigrera till Cocato MN. Kvar i hemmet sonen Magnus 1871. 154

Hansdotter, Stina (Pålstorp/Ivarstorp, e MN/Idaho). Make: Ivar Jönsson från Åfallberg ÖM. 154, 347

Hansen, Berta Maria (Framnäs/Ristugan). Född i Norge. Barnmorska. Ogift. 202

Hansson, Anders (Pålstorp/Övre Kronhalla). 1834-1921. Maka: Maria Hallstensdotter (se namnet). Änkeman 1900. 154, 162, 164, 171

Hansson Valkoinen, Johan (Arnsjön ÖM/Karltorp ÖM/Kotberg ÖM). 1829-1916. 78, 120, 238-239

Hansson, Lars (V:a Hötjärn/N:a Rönnberg) 56

Haraldsson, Henning (Lomstorp). Född 1892. Tog över Lomstorp efter sin far Harald Andersson. Foto, se ”S:a Lekvattnet: Lomstorp”. 148, 160-161

Haraldsson, Julius (Lomstorp/Rajlastomta, Bogen) 161

Hargefors, Björn (Sörgården VT) 398-399

Hargefors, Fredrik (Sörgården VT/N:a Josefsberg) 398-399

Hargefors, Oscar (Sörgården VT) 398-399

Harling, Gottfrid (Röna ÖM). Länsman. 27, 119-121, 149, 185, 241, 250

Hasselstig (Nilsson), Elis (Kittmon/Ransby, Lysvik). Skogvaktare, författare till ”Boken om Lekvattnet”. Gift med Elmira Johansson från Lysvik. Barn: Bengt och Nils Hasselstig. Foto, se familjefoto ”Bredsjön, Kittmon” samt början av ”Boken om Lekvattnet”. 150, 281-282

Hasselstig (Nilsson), Oskar (Kittmon/Lillskogshöjden ÖM/Vaxholm). Folkskollärare, ogift. 282

Hedåsen (Persson), Joel (Janan/Hedås GM). Folkskollärare, rektor vid skolan i Kymstad GM. Midsommaraftonen 1929 vigdes i Gräsmarks kyrka Joel Persson, Hedås, och Anna Maria Persson, Långtjärn. Barn: Gunnel Marja 1930 och Per-Anders 1935. Foto, se ”N:a Lekvattnet: Våln, nedre (Janan)”. 184, 221, 261, 296, 299, 305, 381   

Helleksdotter, Karolina (Mon MB/Övre Pavila/Vitsand). Make: folkskollärare Anders Bystedt. 37, 53

Helleksdotter, Maria (Mon MB/MB-s skola). Make: Folkskollärare O.G. Fernström. 37, 112, 176, 268, 274

Helleksdotter, Turinna (Mon MB/V:a Strand). Make: Lanthandlare Erik Olsson, V:a Strand. 37, 41, 176

Hellekson, Johan (Mon MB/Lillhem). Lanthandlare. Maka: Nikolina Jonasdotter från Sibila. 37, 41, 130, 148, 176, 227

Hellekson, Nils (Mon MB). 1849-1932. Till Forsnäs GM 1872. Gift samma år. Maka: Gustava Månsson (se namnet). Till Lekvattnet 1892 med familj. Gästgivare i Mårbacken, förtroendeman. 37, 42, 148, 150, 176, 268, 274, 277

Henriksdotter, Anna (Rosastorp ÖM/N:a Myrgubben) 201

Henriksdotter, Anna Maria (Kärr/Annelund). Make: Hallsten Norelius. Barn: Valfrid 1986-1960, Rikard 1897-1975, Oskar 1899-1922, Gottfrid 1901-1903, Ellen 1902-1950 och Elin 1903, utflyttad till Norge. 146, 236, 246-247, 250, 387

Henriksdotter, Annika (Norgården RK/Sörgården RK, e). Föräldrar: Henrik Larsson och Marit Jansdotter (från Nolgården VT). 67, 102

Henriksdotter Suhoinen, Annika (Lövhöjden BS/Ritamäki). Född 1819. 158

Henriksdotter, Ingeborg (Kärr/Bjuråker HL) 235-236

Henriksdotter Orainen, Karin (S:a Abrahamstorpet VF/Oppgården PT). Make: förtroendemannen Nils Andersson i Oppgården. Barn: Anders Nilsson 1860, till USA 1880; Edvard Nilsson 1863, gift med Karin Jönsdotter från Uppgården ÖH, familjen till Ö:a Ämtervik ett stycke in på 1900-talet; Maria Nilsdotter 1865, poet, gift med Johannes Magnusson i Rävtorp; Nils August Nilsson 1868, bokhållare, utflyttad till Delsbo 1889. 45, 187-188, 288    

Henriksdotter, Kjerstin (Kösstorp). 1831-1866. Dotter till Henrik Andersson Rikkinen 1796-1871 (kom från Där Ner SP) och hans maka Kjerstin Ersdotter 1802-1857, Kösstorp. Kjerstin Ersdotter var tidigare gift med Mattes Jansson Kähköinen i N:a Lekvattnet, vilkas dotter Annika Mattsdotter äktade Anders Henriksson, mannen som gjorde Där Ner SP till en storgård. Kjerstin Henriksdotter hade syskonen Anders Henriksson, bosatt i Nytorp runt 1890, och kronofjärdingsman Jan Henriksson 1837-1883, ägare till och bosatt i Hötjärn (dog i lungsot). Gift 1854. Make: Olof Torgelson från Torgelstorpet. Kjerstin Henriksdotter och Olof Torgelson övertog Kösstorp i anslutning till vigseln, varvid änkeman Henrik Andersson flyttade till Hötjärn. Barn: Anders Olsson 1856, avancerade till förtroendeman i socknen, bl.a. nämndordförande och kyrkvärd; Olof Lindgren (Olsson) 1860, läste till folkskollärare i Karlstad 1877-1881, flyttade till Hammarö, senare klockare i Bälinge, Södermanland; August Olsson 1863, tog över Granälven, dit fadern flyttat 1889 med de sina, omgift 1893 med Signe Maria Mattsdotter från S:a Luktorp, till Näveråsen GM 1904 med hustru och fem barn. För vidare info se Anders Sigfridsson Rikkinen, Anders Henriksson (patron i Spettungen), Olof Torgelson, Anders Henriksson i Rinne m.fl. platser och Anders Olsson i Kösstorp/Backtorp. Huvudsaklig källa: Boken om Spettungen. 39

Henriksdotter, Martha (Kvernmoen BF/Ö:a Mellanstugan) 204

Henriksdotter, Sofia (Kvarntorp) 152

Henriksen, Erik (Lövhöjden BF/Sibila/Kvernmoen). Son: Henrik Eriksen, Kvernmoen. Sonson: Henrik Henriksen, Kvernmoen. 77

Henriksen Orainen, Erik (S:a Abrahamstorpet VF). Syskon: Karin Henriksdotter, Oppgården PT; Per Kramer, Sikkastorp ÖM. Son: Karelius Eriksen. 45

Henriksen, Gunnar (Övre Öieren BF) 123, 130

Henriksen Orainen, Henrik (Viker VF/S:a Abrahamstorpet VF). Född 1790. 47

Henriksen, Henrik (Kvernmoen BF). Maka: Kristina Jönsdotter från Svartbäcken. 80

Henriksen, Lars (Kvarntorp/Lövhöjden BF) 153

Henriksen Valkoinen, Matis (V:a Mosevatn BF). Född 1825. 111-112

Henriksson Pärkiläinen, Anders (Där Ner SP). 1819-1889. Son till Kjerstin Andersdotter 1796 från Där Ner SP och Henrik Ersson Pärkiläinen 1795 från N:a Lekvattnet (vidare info, se Anders Sigfridsson Rikkinen). Patron, kommunal- och nämndeman, skiftesgodeman. Maka: Annika Mattsdotter Kähköinen 1821, dotter till Mattes Jansson Kähköinen och Kerstin Ersdotter, N:a Lekvattnet. Annika avled i maj 1888, Anders i februari 1889. Efterföljande arvstvist skildras i detalj på sidorna 143-158 i boken om Spettungen. Arvsrätt enligt lag ställdes mot upprättat testamente (angav Anders Eklöf och dennes brorson Anton Jansson som arvingar). Processen, där lanthandlare Olle Olsson innehade en ledande roll, slutade i en förlikning den 7 september 1890 efter gudstjänsten. Bland delägarna i sterbhuset fanns släktingar till Annika Mattsdotter. Till saken hörde att Annikas mor gifte om sig 1854 som änka med Henrik Andersson Rikkinen, bror till Kjerstin Andersdotter Rikkinen. Paret bodde i Kösstorp och hade dottern Kjerstin Henriksdotter samt sönerna Anders och Jan Henriksson. Trion var alltså halvsyskon till Annika. Halvbrodern Anders Henriksson bodde i Nytorp (Hundberg) tiden ifråga men Kjerstin Henriksdotter och Jan Henriksson var avlidna, varför deras barn trädde in som arvtagare. Vidare info, se Kjerstin Henriksdotter samt Anders Henriksson (från Rinne). 13, 27-28, 37, 39, 190, 285

Henriksson, Anders (Rinne/Nytorp/Åsen SU/Ritamäki). 1828-1907. Född i Kösstorp. Avliden i Ritamäki. Maka: Annika Hallstensdotter från Kvarntorp/Lammasa. Änkeman 1899. Sedan till Ritamäki. Vidare info, se Kjerstin Henriksdotter. 156-157

Henriksson Kling, Anders (Kärr, e) 103, 236

Henriksson, Henrik (Kvarntorp). 1850-1932. Ogift. Vistades i USA i två omgångar, 1892-1897 och 1905-1910. Brevväxlade i USA med kamraten Paulus Mattsson från Månsolastorp. Se sidan 92 i ”Klara på Kvarntorp”. Foto på Henrik och brodern Olof, sidan 169 i nämnda bok. 357-359

Henriksson Kling, Henrik (Kling-Heike; Öfra Sandsjöberg/Kärr). Maka: Anna Andersdotter från Käcken (se namnet). Spelman och låtskrivare. Förvärvade avstyckningen Kärr 1863 av Jon Ersson och Kajsa Johansdotter i Storängen. Avstyckningen skedde från den lott som Kajsa ärvt efter sin far Johan Persson Modig. 1896 såldes Kärr till Henriks måg Hallsten Norelius, som fyra år senare sålde den vidare till Anders Andersson från Råbacken. 146, 235, 246, 248-249

Henriksson, Isak (Kvarntorp). 1845-1900. Ogift. Avled efter långvarigt lidande (bukvattensot). 358

Henriksson, Johanna (Kvarntorp). 1853-1924. Ogift. Barn: Klara 1876-1950 (far: Per Eriksson i Nytorp, född 1852); Hilding 1893-1901. 10, 357-359

Henriksson (Kling), Jöns (Kärr, e MN; John Kling) 102-104, 135, 146, 236, 314, 387

Henriksson (Persson), Karin (Granälven/Nedre Kronhalla). Född 1915. Make: Fritz Gunnar Henriksson från Pundan, född 1907 i Vitsand. Gift 1938. Inflyttad till Nedre Kronhalla 1944. 366

Henriksson (Olsson), Klara (Pålstorp/Kvarntorp) 211-212, 289

Henriksson, Kristoffer (När Kristoffer). 1797-1880. 167-167

Henriksson, Lars (Kvarntorp). 1839-1927. Dräng i Övre Pavila 1867-1868 hos folkskollärare Anders Bystedt. Gift 1881 med Kristina Johannesdotter. Till Bogen, vidare till Popetorp GM och slutligen till Kunterud GM. Åtta barn. Källa: ”Klara på Kvarntorp”. 358

Henriksson, Lars (Norgården RK, e) 65

Henriksson, Mattes (Svart-Bröt-Mattes; Svartbråten). Fjärdingsman. 153

Henriksson, Nils (Höktorp) 218

Henriksson, Olof (Ola; Kvarntorp). 1843-1928. Ogift. Levde i stort sett hela sitt liv på Kvarntorp. Dräng ett år med början november 1867 hos Nils Nilsson i Österberg. Huvudägare till Kvarntorp från 1904. Testamenterade 1927 fastigheten till systerdottern Klara Persson. Källa: ”Klara på Kvarntorp”. Foto på Olof, se sidorna 169-170 i källan. 357-359   

Henriksson, Oskar (Pundan/Pålstorp/Kvarntorp). Maka: Klara Henriksson, född Olsson och bosatt i Pålstorp vid vigseln. 113, 211, 363

Henriksson, Per (Norgården RK, e) 65

Henriksson, Sigfrid (Elfbacken). 1831-1904. Maka: Karin Arnesdotter. 41-43

Hindriksdotter Haikoinen, Annika (Pålila). Född 1748. 80-81

Hindriksdotter Puntainen, Lisa (Heikila). Född 1796. 131, 186, 241

Hjalmarsen (Persson), Elin (Pålila/N:a Abrahamstorpet VF) 344-345, 373

Hjalmarsen, Eyolf (N:a Abrahamstorpet VF) 344-345

Hjort, Josef (Lövhöjden BS/Åsarna) 50, 253

Holmén, Jonas (VT-s skolhus). Gränsridare. 198

Håkansson, Maria (Kyrkskolan). Lärare. 59

Högberg, Anna (Rottneberg). Vårdhemsföreståndare. 50

Höjde (Jönsson), Jan (Där Upp ÖH/Högåsen). Folkskollärare. Foto, se ”Porträtt”. 43