Arrendator vid Kvarntorp

Lekvattnets Hembygdsförening söker med ljus och lykta efter någon som kan åta sig serveringen på Kvarntorp. Det kan bli fråga om enklare servering, dagligen kl 11-18 från midsommar till mitten av aug eller hela sommaren om du så vill. För mer uppgifter kontakta Tore 072-734 63 91 eller Björn 070-210 20 16.

Kommentera