Dödsfall (Fonus)

Gösta Gärdeborn

Minnesida

En sista hälsning från hans barndoms Lekvattnet.

Benny Ljus www.lekvattnet.se

Dödsfall (NWT)

Hildur Isaksson, (Mårbacken) Torsby

Hildur Isaksson, Torsby, har stilla insomnat i en ålder av 94 år. Närstående är barn med familjer

En sista hälsning från Lekvattnet/Mårbacken
Benny Ljus www.lekvattnet.se

Resultat Ekebyloppet på Rabakkoberg

http://skidresultat.se/?cat=comp&id=3919

Motionsdans i hemgården

 

många förslag

läs här

Skidstugan Rabakkoberg

Efter veckans snöfall så finns det nu åter spår uppe på berget! Och för första gången i vinter så är det även spår på milbanan!

Serveringen i stugan är öppen lördag och söndag

Serveringen i stugan kommer att vara öppen till klockan 16 idag söndag 21/1!
Välkomna!

Spårstatus

Avsiktsförklaring om Finnskogen som världsarv

Pressrelease Värmlands museum

Lekvattnets hembygdsdräkt

Klicka här…

Förbättra vägunderhållet på E16 Torsby-Lekvattnet-gränsen !

E16 är enl Trafikverkets mätningar och underhållskrav en klass 4 väg.
Det innebär plogning och halkbekämpning med sandning.
Många av oss har trista erfarenheter av för långt mellan plogningstillfällen, tunga moddsträngar som gör det otäckt att möta tung trafik, att det i innerkurvor kan vara utplogat över kantförstärkningen mm.

Pendlarkvällarna torsdag och söndag kan vi räkna avåkningsplatser på ett sätt som inte är vanligt på andra vintervägar. Berättelserna om hur vår vägsträcka är den sämst plogade i norra Värmland är det gott om. Att norska delen av E 16 sköts avsevärt bättre är en vanlig kommentar.

Nu är det aktuellt med ny upphandling av vägunderhållet och vi vill att vägen plogas ur bättre !
Klicka här, så kan du skriva på direkt.
Jolanda kommer att ha en papperlista i affären, Charlotte tar med
minst en till gymnastiken tisdagar och Uno tar med till skjutövningarna.

Hus till salu