Sandnäs. Johannes Thyberg

F.d. skogvaktare Johannes Thyberg var ombud för Karlstad Sparbank
under de år han bodde i Sandnäs, Käcktorp(1947-1967).