Register-A

image_print

Ahlberg (Nilsdotter), Maria (Nergården FB/Askersund) 129

Ahlenius (Grigholm), Inga-Britt (Karlstad/Stockholm) 190-191

Alfraeus, Gustaf (Lysvik/Högåsen). Präst. Komminister i Lekvattnet från 1 februari 1963 till 30 juni 1970 då han pensionerades. I Karlstads stifts herdaminne VI står: ”Han arbetade med sikte att återuppväcka nattvardstraditionen i församlingen och utvecklade församlingsarbetet. Han gav mycken tid för hembesök och sjukbesök och blev genom sitt lättsamma sätt mycket älskad i församlingarna där han tjänstgjorde.” 11, 158

Almqvist, August (Rottnedal/N:a Ny). 1808-1879. Förste sockenprästen. Till N:a Ny våren 1862. 13, 25-26, 28, 35, 37, 48, 54, 58, 65-66, 89-90, 99, 102, 126, 136, 181, 205, 237, 284-285, 310, 332, 402

Andersdotter, Anna (Käcken/Kärr). 1824-1897. Make: Henrik Henriksson Kling. Barn: Ingeborg 1851, till Bjuråker HL, gift, många barn; Anders 1855, gift 1878 med Ingeborg Andersdotter från Dammen i Käcktorp (född 1850, syster till Jonas Andersson), till USA 1880; Jöns 1857, gift 1881 med Maria Johansdotter från Torpberg ÖM, till USA 1882, medlem i Ostmark Lutheran Church; Anna Maria 1866, gift 1896 med Hallsten Norelius, bosatt på Annelund (Nybonstorp). 103, 246, 249

Andersdotter, Anna (Uppgården FB/Enktorp). 1849-1885. Gift 1884. Make: Jon Hallstensson i Enktorp. 70, 241

Andersdotter, Annika (Olastorp/Bergtorp). 1841-1895. Gift 1874. Make: Jöns Ersson i Fäbacken. 66, 238

Andersdotter, Annika (Sörgården VT/Brostugan/Los HL). 1838-1922. Make: Erik Andersson från V:a Mellanstugan. 76, 108, 141, 230-233

Andersdotter, Annika (Oppgården PT/Säter-Mattes). 1834-1905. Gift 1857. Make: Johan Mattsson från Säter-Mattes. Änka 1881. 40, 81, 86, 132, 203, 265

Andersdotter, Britta (Lätta, även Käcklätta; Käcklättastorp/Lasktorp/Prästberg/Samuelperstorp). 1825-1910. Make 1:a giftet 1854: Samuel Samuelsson. Änka 1865. Make 2:a giftet 1875: Per Persson (Päger). Änka 1904. 111, 117, 128, 134, 165-166, 192-196, 249, 403

Andersdotter Rikkinen, Britta (Där Ner SP/Rönnberg). 1789-1861. Make: Henrik Jansson Heppuinen. 152

Andersdotter Hämäläinen, Britta (Myrgubben/Halvardstorp ÖM). 1793-1864. Rotehjon. 127-129

Andersdotter Hämäläinen, Carin (Myrgubben). 1803-1867. 125-128

Andersdotter Puupoinen, Carin (Nergården PT). 1777-1861. Dotter till Anders Pålsson Puupoinen 1741 och Ingeborg Johansdotter 1746. Gift 1806. Make: Nils Nilsson Orainen (Popkungen). Barn: Nils Nilsson 1807, gift med Karin Mattsdotter från Öieren BF, fick Österberg, innehade kommunala uppdrag, donator till Österbergska fonden, barnlöst äktenskap, änkeman 1878; Anders Nilsson 1809, gift med Marit Jansdotter från Gunnarskog, fick Övre Poptorp (Oppgården); Ingeborg Nilsdotter 1814, gift med Hellek Halvardson från Numedal i Norge, fick Lammasa och Borgestorp; Karin Nilsdotter 1817, gift med Mattes Andersson från Gunnarskog, fick S:a Karttorp; Lisa Nilsdotter 1821, gift med Anders Andersson från Gunnarskog, fick Nergården PT. 81, 85

Andersdotter Porkka, Gertrud (Burken/Ambian). 1804-1861. Make: gamle Jon Ersson Porkka. 254, 260

Andersdotter, Helga (Käcken/Ulvsjön ÖM) 120, 249

Andersdotter, Ida (Åsarna/Stora Kil) 251

Andersdotter, Ingeborg (Käcken/Moditorp, e MN). Född 1828. Gift 1856. Make: Per Johansson Modig. Till USA 1864. Sonen James Moody (Jöns Persson) präst i USA. 102, 249

Andersdotter, Johanna (Sibila/Ristugan). 1812-1876. 77, 134, 312, 339

Andersdotter, Johanna (Kvarnberg115-116

Andersdotter, Kajsa (Brånsätra ÖM/Kristofferstorp251-257

Andersdotter, Kajsa (Olastorp/Rönningen) 66, 69, 157    

Andersdotter, Kajsa (Nergården ÖH/Kil). Född 1850. Småskollärarinna. Till Rud i Kil 1876. Gift 1883. Make: Nils Johan Kristoffersson från Frykerud. Bosatt i Mosserud, Kil. Till Sköns församling norr om Sundsvall 1885. 82

Andersdotter, Karolina (Åsen SU/Hudiksvall) 156

Andersdotter Hämäläinen, Kerstin (Brånsätra ÖM/Burken/olika platser i centrala Östmark). 1837-1924. Make: folkskollärare Anders Nilsson. Änka 1908. 256-257, 290

Andersdotter, Kerstin (Sibila/Kvernmoen BF) 77, 204    

Andersdotter, Kerstin (Uppgården FB/Kösstorp). 1851-1910. Gift 1889. Make: Anders Olsson från Kösstorp. 70, 142

Andersdotter Porkka, Kerstin (Burken/plats i Ulvsjön under Östmark). 1812-1890. Gift 1836. Make: Jan Kristoffersson Kukkoinen. Skild. Senare sammanboende med Johan Andersson Nikkarinen. 237, 254, 260

Andersdotter, Lisa (Käcken/Bergtorp). 1814-1892. Hade sonen Jöns Ersson (senare ägare till Bergtorp = Berget) tillsammans med Erik Ersson i Bergtorp/Stensgård/Vestiberg. Gift 1858. Make: Hallsten Ersson Rintainen. Inga gemensamma barn. Lisa och Hallsten avled på Bergtorp. 238, 249

Andersdotter, Lisa (Sibila/Svartbäcken). 1824-1908. Gift 1846. Make: Jöns Jansson Skön. 77, 79

Andersdotter, Lisa (V:a Mellanstugan). Piga i Nolgården 1839-1842. 93, 166

Andersdotter, Maria (Olastorp/Rönningen) 66, 157, 209, 357

Andersdotter, Maria (Uppgården FB/Grinnemo GM). 1853-1924. Gift 1873. Make: Johannes Eriksson Gren, Grinnemo GM. 70

Andersdotter Porkka, Maria (Burken, e). 1814-1875. Gift 1842. Make: Nils Ersson (Bonstrom). Familjen till Minnesota 1866. Barnen bytte efternamn från Nilsson till Bonstrom. Barn: Erik Bonstrom 1842-1919, bosatt i Montrose, Wright County, jordbrukare sedan byggnadssnickare; Nils Bonstrom 1847-1936, bosatt i Marysville, Wright County, jordbrukare, organist och sångledare; Anders Bonstrom 1849-1905, jordbrukare, aktiv i kyrklig församling; Hallsten Bonstrom 1852-1922, jordbrukare sedan gruvarbetare i 35 år i Calumet, Hougton County, Michigan; Christoffer Nilsson Bonstrom 1853-1931, jordbrukare, aktiv i kyrklig församling; Gustaf Bonstrom 1855-1939, dräng på faderns farm. Foto, se sidan 106 i ”Ulvsjön och Fäbacken”. 97, 254

Andersdotter, Marit (Sörmarkstorp ÖM/Uppgården FB). Född 1747. Make: Erik Andersson (Burk-Erik). 69, 152

Andersdotter, Marit (Sibila/Kissalamp). 1820-1903. Änka 1886. 77, 79     

Andersdotter, Marit (Olastorp/Sörgården RK, e). Född 1814. 56, 66, 69

Andersdotter, Marit (Käcken/Loppasberg) 103, 249

Andersdotter, Selma (Åsen SU/Övre Kronhalla). 1867-1910. Gift 1884. Make: Anders Andersson i Övre Kronhalla. 156

Anderson Bollman, Marit (Bollsjöhöjden ÖM, e MN) 97

Andersson, Alfred (Svartbäcken/Övre Kronhalla). Gift 1934. Maka: Signe Andersson (se namnet). Foto, se ”S:a Lekvattnet: Svartbäcken (Mustaporro)” och ”N:a Lekvattnet: Kronhalla, norra.” 10, 80, 363, 388

Andersson, Anders (Borgestorp, e MN) 99, 169

Andersson, Anders (Kalvhöjden, e) 94 

Andersson, Anders (Övre Kronhalla). 1866-1949. Gift 1894. Maka: Selma Andersdotter. Änkeman 1910. Till Lekvattnets Vårdhem 1948. 154-156, 160, 209, 211

Andersson, Anders (Nedre Kronhalla/Där Ner SP). Maka: Kajsa Nilsdotter (se namnet), änka efter Anders Eklöf, Där Ner SP. Foto, se ”Spettungen (Mammola), nedre gården”. 190, 358

Andersson, Anders (Råberg/Kärr). Maka: Anna Ivarsdotter från Rösberg (se namnet). 104

Andersson, Anders (Gunnarskog/Nergården PT). Maka: Lisa Nilsdotter (se namnet). 68, 81

Andersson, Anders (Uppgården FB). 1859-1925. Maka 1:a giftet 1893: Kerstin Eriksdotter från Bergtorp. Änkeman 1894. Maka 2:a giftet 1905: Maria Stina Olsdotter från Bråttorp. 70, 238

Andersson, Anders (Sibila/Kojkland76

Andersson, Anders (Brånsätra ÖM) 239, 246, 253, 255-256

Andersson I Hämäläinen, Anders (V:a Mellanstugan). 1715-1761. 125

Andersson II Hämäläinen, Anders (Myrgubben). 1744-1804. 66, 125

Andersson III Hämäläinen, Anders (Myrgubben). 1795-1831. Drunknade. 125, 128

Andersson IV Hämäläinen, Anders (Myrgubben). 1829-1839. Drunknade. 128

Andersson Keltainen, Anders (Halvardstorp ÖM). Född 1766. 127

Andersson Porkka, Anders (Trolofsbrännan, BF eller VF) 69, 75

Andersson, Anton (Kärr/Heikila). 1882-1930. Förolyckades under skogsarbete. Maka: Emilia Andersson (se namnet). 104, 372-373

Andersson, August (Åsarna/Stora Kil) 251

Andersson (Jönsdotter), Beda (Pålstorp/Bråtarna ÖH). Make: Olof Andersson. 68, 284

Andersson (Larsson), Emilia (Heikila). Född 1891. Gift 1916. Make: Anton Andersson. Änka 1930. Barn: Lars Andersson 1919, gift 1945 med Alfhild Johansson från Nergården PT. 104, 373        

Andersson, Erik (V:a Mellanstugan/Övre Våln/Los HL). 1831-1903. Maka: Annika Andersdotter från Sörgården VT. 66-67, 76, 92-93, 108, 184-185, 230-233

Andersson Porkka, Erik (Burk-Erik; Uppgården FB). 1746-1828. Maka: Marit Andersdotter. 69, 84, 152

Andersson Keltainen, Erik (Halvardstorp ÖM). 1801-1826. 127

Andersson Hämäläinen, Hallsten (Sibila/Kvarntorp/Lammasa/N:a Karttorp). 1798-1881. Maka: Britta Jansdotter från Kvarntorp. Några barnbarn: Sofia Jonsdotter i Ritamäki, Harald Andersson i Lomstorp och Beda Vermelin i Peldeso. 152, 154-159

Andersson Porkka, Hallsten (Burken/Kristofferstorp). 1824-1888. Maka: Kajsa Andersdotter Hämäläinen från Brånsätra. 249, 253-257, 260

Andersson, Harald (Övre Kronhalla/Lomstorp). 1862-1938. Gift 1884. Maka: Kristina Andersson (se namnet). Kyrkvärd. Ormhöjdens allt i allo. Foto, se ”S:a Lekvattnet: Lomstorp”. 142, 154, 158-162, 188, 195, 209, 270-271, 280

Andersson (Persson), Ida (Pålila/Kärr104

Andersson, Jan (Nedre Kronhalla/Österberg). 1857-1923. Maka: Matilda Andersdotter 1858-1912 från Nergården PT. Omregistrerad från Nedre Kronhalla till Österberg 1907 (hade redan tidigare tagit gården i bruk). Barn: Judit Jansdotter 1892, gift 1921 med smeden Johan A. Johannesson från S:a Rävtorp, hade dottern Alfhild 1922 (gift 1945 med Lars Andersson från Heikila) och sonen Göte 1926; Lydia Maria Jansdotter 1897, till Nergården PT 1930, gift 1932 med skomakare och skogsarbetare August Hilmer Moberg från Ljusdal, till Rättvik 1940 med tre barn i följe; Nanny Jansdotter 1899, gift med Oskar Mattsson från Kissalamp, boplats Österberg, hade barnen Arvid 1922, Mats 1926, Maj 1931 och Eva 1936; tre barn till Matilda och Jan dog i unga år. 154, 209

Andersson, Johan (Kärr/Torgelstorpet104

Andersson, Johan (Åsarna/Stora Kil) 251     

Andersson, Johan (Nolgården/Olastorp/Rörkullen/Rönningen). 1836-1922. Nämnde- och fjärdingsman. Ogift. 41, 68, 89, 109, 146, 157, 185, 209, 231, 357

Andersson, Johan Aron (Ambian, e ND) 260-264, 314

Andersson, John Moses (Ambian, e ND) 260-264, 314

Andersson, Jonas (Dammen/Österberg/V:a Hötjärn/S:a Luktorp). 1847-1916. Född i Dammen, uppväxt i Brattbacka SL (systern Ingeborg Andersdotter var gift med Anders Henriksson Kling). Dräng i Österberg hos kapitalisten Nils Nilsson. Maka 1:a giftet 1879: Maria Andersdotter från Nergården PT, piga i Österberg och systerdotter till Nils Nilsson. Änkeman 1880. Maka 2:a giftet 1883: Maka: Emma Jansdotter 1849-1902, piga i Där Ner SP. Barn: Maria Justina 1884, Anton Julius 1887, Albert 1889, Axel Emanuel 1891 och Emma 1895. Några år efter vigseln bosatte sig familjen i Hötjärn där den vistades fram till 1905. Därefter Säter-Mattes hemvist i två år. Sedan till S:a Luktorp. 113     

Andersson, Jöns (V:a Mellanstugan/S:a Josefsberg). 1835-1891. Gift 1866. Maka: Annika Jansdotter från S:a Josefsberg. 67, 92-93, 166, 387

Andersson (Jansdotter), Kristina (Lomstorp). 1861-1936. Gift 1884. Make: Harald Andersson. Barn: Alma 1885, se Alma Olsson; Beda 1887, se Beda Johansson; Julius 1889, se Julius Haraldsson; Henning 1892, se Henning Haraldsson; Hulda 1896, se Hulda Magnusson; Jenny 1898, gift 1920 med Erik O. Solberg, Mitandersfors; Frida 1901, se Frida Mattsson; Ingeborg 1903, gift 1927 med G.R. Andreassen, Austmarka Vinger; Johan Arvid 1907-1910. Foto, se ”S:a Lekvattnet: Lomstorp”. 160

Andersson, Käck Jon (Käcken). 1821-1901. Maka: Helga Jansdotter från Åsarna. 70, 82, 238, 248-249, 257

Andersson, Källar, även Kjeller (Tobol, Magnskog/Källartorpet). 1780-1862. Gift 1808. Maka: Marit Samuelsdotter Kähköinen. Änkeman 1830. 24, 70-71, 88-89, 91

Andersson Mattes (Sibila/Mattestorp LH/Smedtorp ÖM). 1822-1900. Maka: Annika Sigfridsdotter från Bustyvelberg. Änkeman 1893. 66, 77-78, 89

Andersson, Mattes (Gräsmark/S:a Karttorp). 1819-1899. Maka: Karin Nilsdotter (1817-1905) från Nergården PT. Makarna varnade för oenighet i äktenskapet. Avled efter att ha legat i slag när tio år. Barn: Maria Mattsdotter 1843-1917, gift 1877 med Nils Gustaf Jansson från By i Gunnarskog, bosatta i Hundberg, till Stranden i Långtjärn GM 1879, fyra barn, maken i USA ett år från sommaren 1889, änka 1911; Anders Mattsson 1847-1928, till USA 1879, åter 1890, bodde sedan i tur och ordning i Österberg, S:a Karttorp (körde då snöplog och bistod grannarna med transporter), Skönstorp (delägare liksom Emil Eriksson i Mattila), Nergården PT, Vårdhemmet och slutligen Östanå. Karin Mattsdotter 1851-1937, gift med Erik Gustaf Månsson 1851-1900 från Gräsmark, bosatt i S:a Karttorp, tre döttrar till Mårbacken – Karolina Månsson 1883 (gift med lanthandlare Fride Nilsson), Elin Månsson 1891 (gift med folkskollärare Magnus Linnman) och Aurora Kristina Månsson 1885; tre barn till Mattes och Karin dog helt unga. 272

Andersson Hämäläinen, Mattes (Myrgubben/Koja). 1797-1867. Gift tre gånger. Barn endast i 1:a giftet, det med Lisa Pålsdotter från Svennila BF. 66, 71, 88-89, 125-128

Andersson, Nikolaus (Hag). Född 1925. Föräldrar: Emil Andersson 1862 (från Perstorp) och Karolina Andersson 1881 (född Jönsdotter i S:a Josefsberg). Sju syskon, dessutom halvsystern Justina Andersson (född Jönsdotter 1900). 375-377

Andersson, Nils (Oppgården PT/Skacksjö, Ö:a Ämtervik). 1832-1912. Kommunalman. Maka: Karin Henriksdotter (se namnet). 13, 39, 41, 81, 187-188, 284, 288

Andersson, Nils (Brånsätra ÖM/Vestiberg, e MN) 253, 257

Andersson, Nils (Johansgossen) 140, 267, 360

Andersson, Olof (Nevosmyren/Brånarna ÖH/Rottneberg). Född 1886. Maka: Beda Andersson (Jönsdotter) från Pålstorp/Mattes-Erik. 57, 68, 283-284

Andersson, Olof (Hiransberg ÖM) 60

Andersson Liukoinen, Olof (Luktorp). Född 1764. 85

Andersson Hämäläinen, Olof (Pålila). 1747-1781. Gift 1769. Maka: Annika Hindriksdotter från Bredsjön (Haikola). Två av barnen: Anders Olsson 1772 och Mattes Olsson 1774. Se Anders och Mattes Olsson Hämäläinen. 75, 77, 80-81, 125

Andersson, Per (Nergården ÖH). 1852-1930. Maka: Marit Persdotter (se namnet). Tilldelades 1929 pris av Nordisk Museet för en uppsats med titeln ”Byggnadsskick å heminredning i äldre tider”. På sidan 394 i ”Boken om Lekvattnet” återfinns en finstämd dikt som Per skrivit på ålderns höst.  82-83, 227

Andersson, Per (Presttorpet ÖM) 248

Andersson, Robert (Pojansana). Se ”Fotoarkiv: Fackligt möte”. 366, 381

Andersson Hämäläinen, Pål (Pålila). 1741-1816. Maka: Lisa Ersdotter Liimalainen. 75-76      

Andersson, Samuel (Myrgubben/Lasktorp ÖM/Prästberg). 1823-1865. Maka: Britta Andersdotter (Lätta). 117, 128, 192-193                             

Andersson, Sigfrid (V:a Mellanstugan). 1828-1903. Gift 1851. Maka: Kajsa Olsdotter från Josefsberg. Sveriges förste rälsläggare, byggmästare. 89, 92-93, 132, 144, 226, 330

Andersson (Johansson), Signe (Ö:a Mellanstugan/Övre Kronhalla). 1913-1972. Make: Alfred Andersson. Barn: Sven Andersson 1935. 80, 204, 366

Andersson, Signe (Elfbacken/Vasserud FR). Småskolelärarinna. 43

Antonsson, Oscar (Stockholm/Övre Svarvartorp). F.d. intendent på Nationamuseum. 394

Arnesdotter, Kristina (Bustyvelberg ÖM/Sandsätra ÖM/Bergbråten/Lillberg). 1857-1918. Make: skräddare Jon Jonasson. Aktiv i en arbetsförening för kvinnor. 1914 fotograferades kvinnorna under verksamhet på Stensgård. Se sidan 118 i ”Ulvsjön och Fäbacken”. 355-356

Arnesson, Erik (Mattila/Elfbacken). Arne Eriksson och Karin Jonsdotter inflyttade från Brandval till N:a Lekvattent 182(1) med sonen Erik i följe. Barn: Erik Arnesson 1819-1877, gift med Marit Olsdotter, boplats Mattila, hade bl.a. sonen Per Eriksson (Mattila-Peken), bosatt sista tiden som änkeman i Elfbacken hos systern Karin och hennes make; Johanna Arnesdotter 1822-1891, gift 1844 med drängen Sven Halvardsson 1817-1891, från Opdal i Norge, makarna bosatta i Bredsjöns by, Rävtorp och slutligen Orrasfall (sydväst om Rönnberg), hade barnen Hellek Svensson 1848, Anders Svensson 1851 (se namnet), Matilda 1857 (till MN), Karolina 1862 (till MN); Johannes 1868 (till Michigan, John Swanson); Martha Arnesdotter 1825, gift med Anders Henriksson i Ärila NL; Karin Arnesdotter 1832, gift med Sigfrid Henriksson i Elfbacken, boplats Elfbacken, sonen Anders Sigfridsson gift 1879 med Annika Olofsdotter från Lebbiko (Anders och Annika slog sig ned i Elfbacken). 73, 220

Aronsson, Anders. Präst. Anställd i Fryksände pastorat 1975-1980. Gift 1971 med Torlot Domarsdotter Skafte. Sjömanspräst. Svensk konsul 1981-1985 i Alexandria, Egypten. 10

Aslesson, Gullek (Opdal, Norge/Nedre Pavila39, 45, 185

Aslesson, Lars (Nedre Våln185