Register-F

image_print

Fernström (Olsson), Ester (S:a Ängarna/Granliden). Make: O.G. Fernström. 43, 82, 274

Fernström (Magnusdotter), Inga (Soranstorp/MB-s skola/Granliden) 179, 268

Fernström, Olov Gustaf (MB-s skola/OH:s skola/Granliden). 1858-1930. Maka 1:a giftet: Maria Helleksdotter från Mon MB. Maka 2:a giftet: Ester Fernström, född Olsson i S:a Ängarna. Lärare, bankkontorsföreståndare, förtroendeman. Förde noggrann dagbok i många år. Fick hjälp av många ”ormhöjdingar” under tjänstgöringen vid OH:s skola. Det kunde gälla mjölkleveranser, snöröjning, transporter och städning. 13, 37, 43, 52, 79, 82, 112, 140, 150, 162, 164, 177, 179, 189, 207-208, 218-219, 267-277, 280, 335, 365, 388

Fernström, Georg (Granliden). Bankkamrer, kyrkvärd. 252, 274, 299, 384

Flatby (Olsson), Signe (V:a Mellanstugan) 150, 230

Fogel (Olsson), Ester (Pålstorp/Hällefors/Torsby) 211-212

Fredsberg, Yngve (Bergsidan ÖM). 1928-2005. Kyrkvaktmästare. Tjänstgjorde i Lekvattnet på 1970-talet. Innehade en unik bild- och textdokumentation över torp, gårdar och personer i främst Östmark. ”Emigration och Historia”, en ideell förening med säte i Östmark, övertog ca 6 000 foton och ca 5 500 A4-sidor textklipp. 247, 298

Frithiofson, Axel (V:a Hötjärn/Storaven/Mon SU). 1892-1970. Skogsarbetare, poet. 10-13, 19, 172, 245, 290-300

Frykman, Josef (Gräsmarksgård GM). Beskriver i Finnbygden 1970:3 en älgjakt i Kvarntorps omgivningar i mitten på 1910-talet. 358

Fryksenius, Johan (Rottnedal/Dalby). Präst. 29, 144, 147, 171, 206

Frykstam, Alvar (Högåsen). Präst. Tillförordnad komminister i Lekvattnet maj 1958 – mars 1960. Känd för sin raka hållning, sitt nit och sin omsorg om själarna. Hade lätt att umgås med människorna. 390