Register-G

image_print

G

Gabrielsson, Johannes (När Gabriel, e) 163

Gjester, Håkon (Myra BF/V:a Mosevatn BF/Karlstad) 402

Gottlund, Carl Axel. 1796-1875. Finsk folklivsforskare och skribent. 17, 20, 64, 69, 75-76, 81, 84-85, 124, 127, 213

Grigholm (Eklöf), Anna (Där Ner SP/Attisnäs). Gift 1912. Make: Rudolf Grigholm (Olsson). Se ”Spettungen (Mammola), nedre gården” och ”Bröllopskort”. 190, 379, 389     

Grigholm, Bengt-Åke (Attisnäs/Pålshagen). 1919-2005. Tullare. Se ”Porträtt”. 22, 52, 190, 299, 390-391

Grigholm, Stig-Olof (1) (Attisnäs/Karlstad). Skolfoto, se sidan 171 i ”Ulvsjön och Fäbacken”. 190

Grigholm (Olsson), Rudolf (Kyrkåsen/Attisnäs). 1886-1970. Lanthandlare, kommunalman. Gift 1912. Maka: Anna Grigholm (Eklöf) från Där Ner SP. 190, 274, 280, 364, 389

Gustafson, Hilding (Byggningen/S:a Bråten) 280

Gärdeborn (Nilsson), Axel (Oppgården PT/Kyrkskolan). Folkskollärare. Se skolfoto, sidan 171 i ”Ulvsjön och Fäbacken”. 188, 208

Gärdeborn (Jakobsson), Elsa (Järn, Dalsland/Kyrkskolan) 188

Gärdeborn (Nilsson), Gösta (Kyrkskolan/Karlstad). Åklagare. 50, 188

(1) Rättelse gjord av Anders Matsson / 4 november 2022