Register-J

image_print

Jakobsen Valkoinen, Jakob (Mosevatn BF). Född ca 1750. 71

Jakobsson, Hilmer (Hötjärnsängen/Riksåsen BF/Lövhöjden BS) 291, 337-338     

Jansdotter, Anna Maria (Höktorp/Axland, Bogen). 1859-1895. Dotter till Jan Persson och Karin Larsdotter, Höktorp. Gift 1876. Make: Martin Mattsson, Axland. Änka 1889. Barn: Johan Wiktor 1877, Karolina 1879, Emma 1882, Matilda 1884. Johan Wiktor registrerades i Lekvattnets dopbok. Vittnen: Hemmansägare Magnus Eriksson samt Karin Jansdotter (syster till Anna Maria), båda Bredsjön. Noteras följande: ”Döpt av kontraktsprost Jonas Lindblom och skulle Dopsedel af denne expedieras.” 334

Jansdotter, Annika (S:a Josefsberg). Make: Jöns Andersson från V:a Mellanstugan. Barn: Anna Maria 1866 (make: Per Olsson i Lebbiko), Klara Justina 1870 (till Färila HL 1900), Beda 1873, Alfred 1875 (övertog S:a Josefsberg), Selma Emilia 1878, Karolina 1881, Hilma Sofia 1884, Axel Edvard 1890. Beda Jönsdotter arbetade som piga på Rottnedal från oktober 1896 till juli 1897. I november 1897 nedkom Beda med en son som döptes till Petrus. Faderskapet tillskrevs Erik von Oldenskiöld på Agnhammar, Grums. Beda gifte sig senare med en karl från Ransbysäter i Lysvik och flyttade dit. 67, 387

Jansdotter, Annika (Ri-Anna; Sibila/Ristugan). 1842-1923. 77, 201-202

Jansdotter, Annika (Halt-Annika; Nolgården/Lebbiko). 1804-1853. Dotter till Jan Mattsson Puupoinen och Annika Jansdotter Rikkinen. 17, 65-66, 213

Jansdotter Rikkinen, Annika (Där Upp SP/Nolgården). 1778-1861. Make: Jan Mattsson Puupoinen. 17, 65, 77, 214

Jansdotter Rikkinen, Britta (Där Upp SP/Säter-Mattes). 1827-1854. Make: Johan Mattsson i Säter-Mattes. 86 

Jansdotter, Britta (Lövhöjden BS/Ö:a Mosevatn BF) 109, 124, 136-137, 199, 341

Jansdotter, Britta (Kvarntorp/N:a Karttorp/Lomstorp). 1803-1889. Gift 1827. Make: Hallsten Andersson Hämäläinen från Sibila. 152, 154, 159        

Jansdotter, Britta (Pundan/Lomstorp). 1830-1862. Make: Jan Mattsson i Lomstorp. Bror: Per Jansson i Pundan. 158, 160

Jansdotter, Elsa (Höktorp/Mellangården BS). 1864-1939. Föräldrar: Jan Persson och Karin Larsdotter i Höktorp. Syskon: Bl.a. Isak Jansson, Hagen BS, Anna Maria Jansdotter i Axland, Bogen, och Karin Jansdotter, Ö:a Rösbacken. Gift 1882. Make: Johannes Kristoffersson, bördig från Nystuga BS. Elsa och Johannes var inför vigseln skrivna i Axland hos Elsas syster Anna Maria Jansdotter och hennes make Martin Mattsson. 1885 till Hagen BS, då ägd av Isak Jansson. Senare till Mellangården BS. Barn: Johan 1883-1916, August 1885, Klara 1888 (gift 1937 med änkeman Oskar Persson, V:a Bråten; till Svenneby FR 1938), Emma 1890, Anna Matilda 1892, Beda Karolina 1895 (gift 1921 med Axel Einar Wallin, Torsby), Anton 1899 och Karl Gustaf 1901. När Johannes och Elsa blev gamla brukades Mellangården (mitt i Bredsjöns by) av syskonen Emma, August och Anton. Gården öde på 1960-talet. 334, 372

Jansdotter, Helga (Åsarna/Käcken) 248-250

Jansdotter, Karin (stuga vid Mellangården BS). 1802-1866. Make: Jöns Persson. Barn: Bl.a. Ingeborg och Kerstin Jönsdotter. 132

Jansdotter Kähköinen, Karin (Käcktorp/Säter-Mattes). 1779-1855. 80-82, 84-88, 141, 250, 279, 338, 354

Jansdotter, Maria (Halsi/Kössen/Källartorpet/Lövåsen BF) 110, 133-134

Jansdotter, Marit (Gräsmark/Oppgården PT). 1796-1864. Make: Anders Nilsson, son till Nils Nilsson Orainen (Popkungen). Barn: Karin Andersdotter 1830, gift 1851 med Johan Eriksson 1826 från Käcktorp (halvbror till Per, Erik och Nils Eriksson – gemensam far Erik Jansson i Käcktorp), boplats Håkastorp, familjen om sju personer till USA 1870; Nils Andersson 1832, gift 1858 med Karin Henriksdotter från S:a Abrahamstorpet VF; Annika Andersdotter 1834, gift 1857 med Johan Mattsson i Säter-Mattes; Jan Andersson 1836, till Siksele i Fjellsjö socken, Ångermanland, 1862; Anders Andersson 1838, till USA 1880. 81

Jansdotter, Marit (Ritamäki/När Gabriel) 163

Jansdotter, Marit (Nolgården/Norgården RK, e) Dotter till Jan Mattsson Puupoinen och Annika Jansdotter Rikkinen. Make 1:a giftet: Henrik Larsson. Make 2:a giftet: Nils Jönsson. 65, 100, 108

Jansdotter, Märta (Tupperud/Ståbacken/Framnäs). Make: Jon Bredeson. 169-170

Jansdotter, Sofia (Lövhöjden BS/Ö:a Mosevatn BF). Make: Erik Eriksen. 136-137, 166, 310

Jansson, Anders (Nolgården/Olastorp). 1808-1886. Son till Jan Mattsson Puupoinen och Annika Jansdotter Rikkinen. 65, 68, 92, 238

Jansson, Anders (Ri-Antti; Ristugan) 77, 193, 201

Jansson, Anders (Gärdet SU/Nergården ÖH). Skräddare, snickare, murare. 82-83, 354

Jansson, Augusta (Ritamäki/Höjen, Sunne). Make: lägenhetsägare Lars Oskar Olsson, Höjen. Barn: Olov Oskar 1915 och Karl Hugo 1919. 158

Jansson, Beda (Ritamäki) 157-158, 289      

Jansson Kähköinen, Erik (Mellanstugan = Byggningen i Käcktorp). 1793-1879. Maka 1:a giftet: Kerstin Persdotter Norilainen. Maka 2:a giftet: Kerstin Persdotter från Örtjärnshöjden. Kyrkvärd, ordningsman i roten. 24, 72, 82-84, 88, 141, 274, 279

Jansson, Henning (Ritamäki). Född 1893. Gift 1929. Maka: Maria Johannesson från Rävtorp, som drev ett kafé i Sockenstugan tillsammans med systern Nelly Johannesson. Änkeman 1932. Lämnade den sista i bruk varande finngården Ritamäki 1964 tillsammans med sin syster Beda Jansson. Foto på Henning och Beda, se ”S:a Lekvattnet, Ritamäki”. 7, 23, 157-158   

Jansson, Henrik (Kvarntorp/Svartbråten) 152-153

Jansson Heppuinen, Henrik (Rönnberg). 1781-1862. Maka: Britta Andersdotter Rikkinen. 24, 152

Jansson, Isak (Höktorp/Hagen BS/Dalbo). 1853-1927. Nämnde- och kommunalman samt rader av förtroendeuppdrag. Maka: Marit Jansson (se namnet). 13, 38-43, 63, 142, 145, 171, 203, 214, 218, 270, 280, 282-284, 333-334, 387

Jansson, Jan (Nolgården/Sibila/Ristugan). 1802-1882. Son till Jan Mattsson Puupoinen och Annika Jansdotter Rikkinen, Nolgården. 65, 134, 201, 312, 339

Jansson, Jan (S:a Josefsberg). 1802-1886. Uppväxt i Norge hos sin mor. Far: Jan Mattsson Puupoinen, Nolgården. 67, 89       

Jansson I Kähköinen, Jan, (Gärdet SU). 1784-1863. Nämndeman. 82-84, 88, 250, 274, 354

Jansson II Kähköinen, Jan, (Gärdet SU). 1812-1893. Nämndeman. 56, 70, 82-83, 87, 274

Jansson III Kähköinen, Jan (Gärdet SU/Sunne) 73, 82-83

Jansson I Rikkinen, Jan (Där Upp SP). 1785-1839. Föräldrar: Jan (Johan) Sigfridsson och Marit Jansdotter. Fick 1821 tillsammans med Anders Sigfridsson Rikkinen, Där Ner SP, friköpa hemmanet Spettungen efter en långvarig och komplicerad process. Säljare: Bolagsherrar med koppling till Fredros bruk. Avled i lungsot. 17

Jansson II Rikkinen, Jan (Där Upp SP/V:a Strand). 1828-1915. Maka: Maria Jönsdotter från Jonsåna. Barn: Jöns Jansson 1855, till USA 1883; Per Jansson 1856-1942, till USA 1884, åter 1914 och bosatt i V:a Strand; Maria Jansdotter 1859-1897; Jan Jansson 1861-1943, gift 1891 med Emma Andersdotter från Nergården PT, till Österberg, lämnade socknen några år in på 1900-talet, änkeman 1928, inflyttad till V:a Strand från Ö:a Ämtervik 1931; Kristina Jansdotter 1864-1945, gift 1886 med Magnus Jansson från GM (bror till Anders Jansson Eklöf, ägare till och bosatt på Där Ner SP), fick dottern Augusta, änka 1888; Anton Jansson Lundgren 1869-1930, till Hollsbyn i Älvsbacka 1925, sonen Stig Lundgren 1918 inflyttad till V:a Strand från Eda 1943 och gift 1945 med Marianne Magnusson från Björkåsen (dotter till Karl och Hulda Magnusson). Änkeman 1898. Till V:a Strand 1904 tillsammans med dottern Kristina Jansson (köpare av V:a Strand) och dotterdottern Augusta Magnusson 1886-1937. Foto på syskonen Kristina, Per, Jan och Anton Jansson, se ”Spettungen (Mammola), övre gården” samt ”Stensgårds utskog: Strand, västra”. 65, 86

Jansson, Johan (Ritamäki) 157-158

Jansson, Johan (Johansson, även Sammels-Johan; Påls/Sammels). 1864-1948. Till farbror Samuel Pålsson 1827-1908 och Kajsa Olsdotter 1826-1912, Sammels. Fick överta Sammels. Maka: Karolina Jansson (Andersdotter). 140, 173-174, 210, 351, 358                                       

Jansson, Julius (N:a Sätra). 1872-1941. Maka: Karolina Nilsdotter från Berg. 73, 274

Jansson Skön, Jöns (Svartbäcken) 78-80, 178

Jansson, Karin (Sibila). Präst. 15, 403

Jansson (Nilsdotter), Karolina (Berg SL/N:a Sätra). 1886-1958. Make: Julius Jansson. 73

Jansson (Andersdotter), Karolina (Johansgossen/Sammels). 1871-1934. Föräldrar: Anders Sigfridsson och Maja Jönsdotter, Johansgossen. Make: Johan Jansson (Sammels-Johan). Hade många barn. Två avled samma år som de föddes. Foton, se ”Kälkeruds utskog, Sammels”. 140, 174, 293, 360

Jansson, Kristoffer (Kammesmack GM/Noppi). 1831-1917. Maka: Annika Samuelsdotter (se namnet). Fjärdingsman. 145-146, 180

Jansson (Eriksdotter), Marit (Ö:a Rösbacken/Hagen BS/Dalbo). 1856-1940. Född i Långtjärn GM, syster till Jan Eriksson i Ö:a Rösbacken. Gift 1876. Make: Isak Jansson. 11 barn, varav Karolina, Matilda och Hilma emigrerade till USA. Från Hagen till Dalbo 1919. Änka 1927. Vid årsskiftet 1939/1940 bosatt i Dalbo tillsammans med barnen Gustaf, Oskar (målare; 1925-1926 i Colombia, Sydamerika), Einar, Judit (Judith Elftina) samt Judits son Göte Isaksson. 278

Jansson, Mattes (Nolgården/Sörgården VT). 1806-1883. Son till Jan Mattsson Puupoinen och Annika Jansdotter Rikkinen. Maka: Kjerstin Samuelsdotter (se namnet). 24, 30, 66, 76, 122, 141, 184, 203, 230, 244, 315, 327, 384

Jansson Skön, Mattes (Månsolastorp) 178

Jansson Engström, Nils (Sunne/Vestiberg) 56

Jansson, Olof (Olastorp). 1816-1863. Son till Jan Mattsson Puupoinen och Annika Jansdotter Rikkinen. 30, 65, 68, 72, 89, 122

Jansson, Olof (Ritamäki). Maka 1:a giftet: Annika Henriksdotter från Lövhöjden BS. Maka 2:a giftet: Kajsa Olofsdotter från Timbonäs GM. 156

Jansson, Olof (Ritamäki/Rönningen). Maka: Klara Eriksdotter (Österby). 157-158

Jansson, Olof (Gärdet SU/Storfall) 73, 82-83, 274

Jansson, Olof (Påls/Gärdet SU/Tomta). 1862-1914. Bror till Johan Jansson i Sammels. Maka: Karolina Persdotter 1864-1907. Barn: Johan 1888, drunknade vintern 1906; Per 1890, till USA 1910; Edvard 1891, till USA 1911; Gottfrid 1893, till USA 1913 (se Gottfrid Olsson). Till Gärdet 1910 tillsammans med sönerna Edvard och Gottfrid. Till Tomta 1913, dräng där. F.d. hemmansägaren Olof Jansson avled den 10 februari 1914 vid olyckshändelse under färd. 140 

Jansson Skön, Olof (Sköns-Ola; Höktorp/Torp BS) 177-179

Jansson, Per (Nolgården). 1822-1867. Son till Jan Mattsson Puupoinen och Annika Jansdotter Rikkinen. 65

Jansson Kähköinen, Per (N:a Bråten). 1816-1903. Son till Jan Jansson Kähköinen I. Förde dagbok. 37, 42, 82-83, 250

Jansson, Per (Pundan). 1825-1898. Maka: Sofia Hallstensdotter (se namnet). 155, 206

Jansson, Per (N:a Sätra). 1836-1907. Kyrkvärd, nämnde- och kommunalman. Maka: Kerstin Ersdotter. Dottern Inga Maja Jansdotter vigdes 1883 med målarmästare Per Werner, Gräsmarksgård, och flyttade till Sunne. Inflyttade från Gräsmark till Övre Framnäs 1925. Inga Maja avled 1933. 13, 39-41, 68, 72, 274

Jansson, Ronny (Dalbo/Tomtebo). Son till apterare Oskar Jansson från N:a Sätra och sömmerskan Marit Jansson (född Johansson) från Berg BS. 287

Jansson Porkka, Samuel (Kalvhöjden/Ö:a Mellanstugan). 1794-1876. 71, 88, 203-204

Jansson Liukoinen, Sigfrid (Sigfrid Skyldig; Rönnberg). 1791-1871. Fältjägare. 180-181

Jansson Rikkinen, Sigfrid (Där Upp SP/Bustyvelberg ÖM). Född 1789. 65, 77

Jansson, Signe (Ritamäki) 157-158

Johannesdotter, Christina, även Kristina (Hagen BS/e MN, Christina Hagström). Född 1864, emigrant 1868. Gift i USA med Jan Nilsson från Lyssjöberg (son till Nils Olsson och Marit Jansdotter), som emigrerade samtidigt. Se Nils Olsson, Lyssjöberg. 99

Johannesdotter, Maria (När Gabriel/Övre Kronhalla, e MN, Maria Mattsson) 163-164

Johannessen, Peder (N:a Abrahamstorpet VF) 138-139, 199, 204, 216, 344-345, 373

Johannesson, Bengt (Källartorpet) 308, 390

Johannesson, Einar (Einar ve Källar; Källartorpet). 1904-1992. 11, 19, 21, 122, 280, 299-300, 305-308, 331, 370

Johannesson, Elof (Källartorpet/Sörmark) 308, 390

Johannesson (Jonsson), Ester (Rismon ÖM/Källartorpet) 308

Johannesson, Gustaf (Sörgården RK). Kyrkvärd. Född 1893. Gift 1926: Maka: Selma, född Persson 1894 i Lysvik. Barn: Ingeborg 1926, Sven 1929, Elsie 1932 och Barbro 1938. Foto, se ”Fotoarkiv: 2 karlar med höskrinda”. 173, 261

Johannesson, Hilding (Rävtorp/Bäcken SU/Älvhem). 1906-1980. Åkeriägare. Gift 1932. Maka: Jenny, född Norström, från Öierås BF. Bodde i Bäcken SU fram till 1942 då Älvhem blev ny hemvist. Barn enligt församlingsboken för 1930-1949: Björn 1932, Sven 1935, Hildur Marie 1946 och Åke Georg 1949. Foto, se ”Fotoarkiv: 3 bröder och en systerson”. 15, 191, 290    

Johannesson, Jenny (Källartorpet/Stenbråten). Uppväxt i Källartorpet. Make 1:a giftet 1921: arrendator Johan Emanuel Larsson, Nergården SL. Änka 1927. Till Ristugan med flera barn. Make 2:a giftet 1932: Make: skogsarbetare Oskar Emanuel Johannesson från Östmark. Till arrendebostaden i Rottneberg 1936. Vidare till Stenbråten 1938. 202, 326, 331

Johannesson (Mattsson), Karin (Tiola/Höktorp). 1919-1955. Make: Oskar Johannesson från Övre Bondtorp. Som nygifta till Höktorp 1944. Oskar och barnen lämnade Höktorp efter Karins bortgång. Barn: Aina 1944 och Börje 1950. 278, 339

Johannesson, Karl (Slängder; Källartorpet/Sunne) 325, 331

Johansdotter, Anna (Säter-Mattes, e). Make: Nils Olsson från Storfall. 86

Johansdotter, Kajsa (Kajsa Modig; Moditorp/Storängen, e MN) 96-97

Johansdotter, Karin (Kvarnberg) 115-117

Johansdotter Karttuinen, Karin (N:a Karttorp). Född 1710. 76, 159

Johansdotter, Maria (Torpberg ÖM, e MN). Make: Jöns Henriksson Kling från Kärr. 102-103

Johansdotter, Maria (Säter-Mattes/N:a Rinttorp GM) 86

Johansdotter, Matilda (Säter-Mattes) 86, 265

Johansdotter, Karolina (Säter-Mattes, e ND). Make: Gustaf Nilsson från Tomta. 86

Johansen, Martin (Öierberget BF) 54, 136, 223

Johansen, Peder (Lövhöjden BF) 123-124

Johanson (Johannessen), Ole (N:a Abrahamstorpet VF, e MN/ND). Maka 1:a giftet: Lena Pedersen (Pedersdotter) från Abborhöjden VF. Maka 2:a giftet: Wilhelmina Mattsdotter från Koja, Långsjöhöjden. Knappas ”Ole Johanson Bisbee” in på Google dyker några foton upp. På ett av dem skymtar en grupp personer framför mangårdsbyggnaden i Agate. I bakgrunden syns en ekonomibyggnad. På ett andra kort syns Ole och Wilhelmina stående intill varandra. Korten publicerade i Lincoln Journal Star i början av 1930-talet. 79, 101, 104, 197, 216, 309, 311-313, 316-319, 365

Johansson, Albert (Bråttorp/Burken). Född 1899. Gift 1933. Maka: Hulda Johansson (se namnet). Från Bråttorp till Burken 1946. 114

Johansson, Alfred (Olastorp/Tiskaretjärn GM, e ND/Idaho) 213, 216, 320-321

Johansson Hämäläinen, Anders (byn Långsjöhöjden). Född 1683. 124-125

Johansson d.y. Hämäläinen, Anders (byn Långsjöhöjden). Född 1710. 75-76, 125, 312

Johansson, Anna (Bråttorp). Make: Sigurd Johansson från Sammels. 114

Johansson, Anna (Skraltbråten, ÖM/Kyrkskolan, e Kina). Missionär som mördades i Kina. 204-205

Johansson, August (Säter-Mattes, e Kina). Missionär. 86, 203-205, 346

Johansson, Axel (Kulltorp/Bengtstorp). Född 1898. Föräldrar: Maria Magnusdotter 1861-1943 och skomakare Johan Johansson 1856-1933, vigda 1896. Bror: Karl Johansson 1897. Sedan tidigare hade Maria sonen Henning Oskarsson (se namnet). Gift 1923. Maka: Hulda Maria Persson från Östmark. Bengtstorp och Kulltorp låg intill varandra. 47

Johansson (Haraldsdotter), Beda (Lomstorp/Där Upp SP/Eskil). Make: Johan Johansson från Lebbiko VF. Sista brukare av Där Upp SP. 161

Johansson, Bertil (Tomta). Kyrkvärd. 11, 190-191, 390

Johansson (Isaksson), Elsa (Nystuga BS/Tomta) 11, 190

Johansson (Olsdotter), Elvira (Tomta). 1884-1967. Gift 1917. Make: Joel Johansson från Nergården FB. 10-11, 189-190

Johansson, Emil (Ö:a Sandsjöberg ÖM/Kristofferstorp). Maka: Jenny Jonsson från Käckåsen. 78

Johansson, Erik (Erik ve Nirschan; Nergården FB). 1906-1979. Ogift. 240-241, 252, 263, 305, 329, 389-390

Johansson, Erik (Erik Modig; Vestiberg, e MN) 94-97

Johansson, Gottfrid (Säter-Mattes/Malsjö GM). 1871-1906. Kommunalman. 41, 86-87, 275

Johansson, Gottfrid (Ö:a Mellanstugan/Flån). Se ”Fotoarkiv: Fackligt möte”. 177, 204

Johansson, Gustaf (Gustaf ve Hytjärn; Gethöjden/Tupperud/Hötjärnsängen). 1855-1944. 222-225

Johansson (Blomkvist), Hulda (Bergtorp/Bråttorp/Burken). Född 1901. Gift 1933. Make: Albert Johansson från Bråttorp. Barn: Sven 1933 och Karin 1936. Foto på Hulda, se ”Fäbacken, Burken”. 114

Johansson, Ingemar (Bäckelid/Sjöbo). Född 1922, då skriven i Ö:a Mellanstugan. Hade tvillingsystern Ingrid, mor till Irmgard Henriksson, aktiv inom Lekvattnets Vänner. Gift 1949. Maka: Britta Johansson från Hedås, född Nilsson. Foton på Ingmar och Britta, se ”Bröllopskort” och ”S:a Lekvattnet, Sjöbo”. 177, 387

Johansson, Isa (V:a Ämtervik) 398-399

Johansson (Isaksson), Jenny (Hagen BS/Berg BS). Född 1897. Gift 1918. Make: Algot Johansson från Ormtorp, Gräsmarksgård GM, son till Klara Ottilia Persdotter (dotter till Per Sigfridsson och Kajsa Mattsdotter). Barn: Klara Johansson 1918, till Fryksände 1939: Marit Johansson 1920, gift med Oskar Jansson från N:a Sätra, bosatt i Dalbo, senare i Tomtebo, hade barnen Ronny och Majvor Jansson; Folke Johansson 1927, gift 1949 med Hjördis Anna Kristina Olsson från Fryksände, hade sonen Karl Yngve 1949: Karl Ivan Johansson 1930. 278

Johansson, Joel (Nergården FB/Tomta). 1894-1966. Nämnde-och kommunalman, lokal hemvärnschef m.m.. Gift 1917. Maka: Elvira Johansson, född Olsson.. Foton, se ”Bröllopskort”, ”Porträtt” och ”N:a Lekvattnet, Tomta”. 10-11, 13, 20, 189-190, 208, 240-241, 280-281, 288, 328, 360, 367, 381, 391

Johansson, Johan (Örnberg/Ö:a Mellanstugan) 203-204    

Johansson, Johan (Karltorp ÖM/Rosenhöjd). 1855-1936. Född på Kapistorp i Arnsjön. Son till Johan Hansson och Kajsa Persdotter (Kapis-Kajsa). Sålde Karltorp 1921 och förvärvade samtidigt Rosenhöjd dit han flyttade med hustrun och några av barnen. Rosenhöjd överläts omgående till sonen Viktor Johansson. Kvar i Karltorp bodde som arrendatorer dotter Hanna med familj. Åter till Karltorp. Dottern Hilma hade i 2:a giftet Oskar Jonsson från Håkanstorp som make. Foton och text, se sidorna 61-64 i ”Ulvsjön och Fäbacken”. 80

Johansson Hämäläinen, Johan (Pålila). Född 1681. 124-125

Johansson, Johan (Johan Modig; Vestiberg, e MN) 94-97

Johansson, Johannes (Öierberget BF/Oleby FR). Frikyrkopredikant. 54-55, 86, 136-137, 266, 271

Johansson, Julius (Ö:a Mellanstugan/Nedre Tyskila). 1892-1951. Byggnadsarbetare. Maka: Beda Johansson från Brålanda, Dalsland. Från Uppgården SL till Nedre Tyskila 1935. Gemensamma barn: Bertil Julius 1823, Erik Axel 1924, Astrid Maria 1926, Eskil 1927, Ragnar Petrus 1928, Nils 1930, Märta 1931, Rut 1933 och Birgit 1937. 177

Johansson Orainen, Jöns (Kvarnbergen; Kvarnberg). 1805-1872. 70, 89, 115-119, 166, 248-249

Johansson, Jöns (Jöns Modig; Moditorp/Vestiberg, e MN) 70, 95-96

Johansson, Jöns (Backtorp, e, Jöns Johnson Högberg) 96-97

Johansson, Karl (Ö:a Mellanstugan/Bäckelid/Sjöbo). 1894-1971. Gift 1921. Maka: Agnes Johansson. Foto på Karl och Agnes, se ”S:a Lekvattnet, Sjöbo”. 204, 387

Johansson, Karl (Sammels/Ulvåsa). Chaufför. Foto, se ”Fotoarkiv: Besök på Kvarntorp” samt ”Yrkestrafik” underrubriken ”Ett lass Lekvattenungdomar på Sammelslastbilen”. 349-350

Johansson Liljeqvist, Lars (Sockenstugan/Kammar). 1854-1920. Kyrkvaktmästare. Gift 1888. Maka: Stina Jansdotter från Gräsmark. Till Kammar 1919. Barn: Johan och Hilmer Larsson samt Maria Elisabet Larsson Liljeqvist, gift 1933 med Gottfrid Enberg. 80, 195

Johansson, Lydia (Nedre Soranstorp GM) 339

Johansson, Maj-Britt (Flån). Dotter till Gottfrid och Karin Frideborg Johansson. 287

Johansson, Nils (Josk-Nils; Josknilstäppa ÖM/Enktorp). Snickare. 118, 239, 242, 262, 316

Johansson, Nils (Nedre Tyskila) 177, 386

Johansson, Olof (Olof Modig; Moditorp/Vestiberg, e MN) 94-97

Johansson, Oskar (Ö:a Mellanstugan/Perstorp/Gagnef, Dalarna). Maka: Maria Johansson (Lejon) från Tupperud. 307, 387

Johansson, Oskar (Sammels/Sandnäs). Chaufför. Se, ”Yrkestrafik” underrubriken ”Ett lass Lekvattenungdomar på Sammelslastbilen”. 74, 172, 174, 349

Johansson, Oskar (Kullen) 352, 364

Johansson, Otto (Otto ve Kristoffer; Kristofferstorp/Hagen BF). Mor: Maria Mattsdotter (Sme-Maria). Far: Johan Hansson. 78, 402

Johansson, Per (Per Modig; Moditorp, e MN). Far till prästen James Moody (Jöns Persson). 94-97

Johansson Hämäläinen, Sigfrid (Sibila). Född 1681. 75, 124

Johansson (Åström), Signe (Dammen/Kärr/Torgelstorpet). Make: Johan Johansson från Kärr. 104

Johansson, Sigurd (Sammels/Bråttorp). Foto, se ”Yrkestrafik” underrubriken ”Ett lass Lekvattenungdomar på Sammelslastbilen”. 114, 174

Johansson, Sven (Bråttorp/Burken) 114

Johansson, Tilda (Kullen/Tupperud/Hötjärnsängen). 1866-1933. Uppväxt i Kullen. Piga bl.a. i Kvarntorp, Uppgården SL, Tupperud och Hötjärnsängen. 225, 289

Johansson, Uno (Hagen BF/Roverud). Son till Otto Johansson (Otto ve Kristoffer). 401-402

Johansson, Viktor (Karltorp ÖM/Rosenhöjd). 1894-1969. Tjänstgjorde 1914-1917 vid Kungl. Göta livgarde i Stockholm. Avgick som korpral. Kompanichefen skriver i ett intyg: ”Johansson har under denna sin tjänstetid varit ärlig, nykter och pålitlig, utfört sina tjänsteåligganden på ett plikttroget och förtjänstfullt sätt samt såväl i som utom tjänsten iakttagit ett hövligt och städat uppförande varför han rekommenderas till det bästa”. Se ”Ulvsjön och Fäbacken” sidorna 63-65. 78, 248, 288

Johnsson, Albin (Lillberg/Rottneberg). 1882-1962. Kommunalman, långvarig ordförande i Lekvattnets Hembygdsförening. 13, 44, 57-58, 280-285, 303, 327-329, 355-356, 360

Johnsson, Edvin (Lillberg/Sandnäs/Lillaven/Lillberg). Född 1887. Arrenderade Rottnedal en period i början av 1910-talet. Till barndomshemmet Lillberg 1936. Maka: Amanda Johnsson, född Erikdotter i Jonsåna. Barn: Henry (senare Henry Sammels) 1913, Hildur 1914, Hugo 1915, Hedvig 1917, Hilding 1919, Rune 1921, Arvid 1923, Greta 1925, Gunnar 1926, Edith 1927, Elvy 1929, Inez 1931. Till Sammels 1849. 80, 286, 355-356, 389

Jonasdotter, Anna Lisa (Sibila/Hötjärnsängen/Rinne) 185, 314

Jonasson, Albert (Albert ve Luken; Hötjärn/S:a Luktorp). 1889-1959. Fjärdingsman. Maka: Karolina Jonasson (Henriksson). Foton, se ”Bröllopskort” och ”Stensgårds utskog, Rävtorp”. 113-114

Jonasson (Nilsdotter), Dina (Jonastorp, e ND/MN; Dina Johnson). Make: Otto Jonasson. Fotoangivelse i texten. 243, 256, 261

Jonasson, Fredrik (Sibila/Ö:a Mellanstugan, e MN/ND). Maka: Marit Mattsdotter från Sörgården VT. 314-315

Jonasson, Jon (V:a Metbäcken ÖM/Bergbråten/Lillberg). 1854-1935. Skräddarmästare, söndagsskollärare. Maka: Kristina Arnesdotter. Till Lillberg 1893. 282, 355-356

Jonasson, Karl (Bråtarna SP/Rostahult/Lammasa, e MN) 178

Jonasson (Henriksdotter), Karolina (Vitsand/Pundan/S:a Luktorp) 113-114

Jonasson, Otto (Jonastorp, e ND/MN; Otto Johnson). Maka: Dina Nilsdotter. Paret emigrerade våren 1900 tillsammans med en dotter. Ottos äldre bror Jonas Jonasson lämnade Jonastorp väster om Kurra med sin familj 1903 och flyttade till Forshaga. En säregen stekpanna befanns alltför tung att bära och överlämnades till folket i Kurra i samband med avfärden enligt Kenneth Jonsson. Fotoangivelse i texten. 256, 261

Jonsdotter, Beda (Ståbacken/Mellangården PT, e WI/Oregon USA) 170

Jonsdotter, Berte (Kurra, e Kanada) 257

Jonsdotter, Britta (Ambian, e MN) 97

Jonsdotter, Britta (Tiola/Hagen/Tiola/Backarna). 1841-1922. Gift 1876. Make: förtroendemannen Jan Persson. Änka: 1893. Växte upp i Tiola och bodde där större delen av vuxenlivet. Flyttade 1910 till Backarna på västsidan av Rottnan och strax söder om Bredsjöbron. 333 (står felaktigt Karin Jonsdotter)

Jonsdotter, Ingeborg (Hallstenstorp ÖM/Arderskogsberg ÖM) 78, 115, 246

Jonsdotter, Ingeborg (Kurra, e MN). Make: Mattes Nilsson från Nergården FB. 257, 259

Jonsdotter, Ingeborg (Ormberg/Kittmon). Son: Målarmästare Johan Nilsson. 281     

Jonsdotter, Kerstin (Ståbacken/Högerud, Gillberga). Far: Jon Bredeson. 169

Jonsdotter, Maria (Ambian, e) 97

Jonsdotter, Sofia (Rinne/Ritamäki). 1850-1905. Piga/husmor. Till Ritamäki 1878 medförande en son. Nedkom 1878 med ytterligare en son, denna gång med Jan Olsson i Ritamäki som far. Båda barnen avled hösten 1880. Avflyttning från och återkomst till Ritamäki. Gift den 31 december 1881. Make: hemmansägarsonen Jan Olsson, Ritamäki. 155-158

Jonsson, Anders (Ståbacken, e WI) 148, 170, 215

Jonsson Porkka, 1827, Anders (Ambian) 70, 97, 260

Jonsson, Anders (Käcken/Åsarna) 42, 248-252

Jonsson Tarvainen, Anders (Käckåsen ÖM/Torpberg ÖM). Född 1802. 165-166, 192

Jonsson, Arvid (Håkanstorp/Stockholm). Lanthandlare. 50, 191, 277

Jonsson, Edvin (Mellangården ÖH). Förtroendeman. Se ”Porträtt”. 57, 283, 353

Jonsson, Emanuel (Snupptorp ÖM). Frikyrkopredikant. 55

Jonsson, Emanuel (Kurra, e ND) 257

Jonsson, Emil (Ståbacken/Kissalamp, e WI/Saskatchewan, Kanada) 170

Jonsson, Erika (N:a Ängarna). Barnmorska. 278-280

Jonsson, Gottfrid (Ståbacken/Johansgossen, e WI, vidare till Kanada, Gottfred Bredeson). Född 1874. Son till Jon Bredeson och Märta Jansdotter. Uppväxt i Ståbacken SU (Bäcken). Fosterbarn i Johansgossen runt 1890, d.v.s. samtidigt med Wilhelmina Mattsdotter från Koja. Som boende i Kanada hyste Gottfred förhoppningar om att locka Klara Persson i Kvarntorp över till Kanada. Av ett brev signerat i Pretty Hill den 26 oktober 1906 framgår att de haft en relation. Se sidorna 140-144 i ”Klara på Kvarntorp”. 170, 215

Jonsson, Gustaf (Ståbacken, e) 170

Jonsson, Hallsten (Käppanstorp ÖM/Hallstenstorp ÖM). 1779-1862. 165, 244

Jonsson, Hallsten (Hallstenstorp ÖM/Ollestorp ÖM, e MN). Kvarnägare. 115, 120, 239

Jonsson (Johansson), Hildur (Sammels) 173-174

Jonsson, Hilma (Lillberg/Johannelund). 1880-1975. Ogift. Ångstrykerska, hotellanställd. 280, 356

Jonsson, Jenny (Käckåsen ÖM/Kristofferstorp). 1893-1933. Make: Emil Johansson. Änka 1931. Foto, se sidan 81 i ”Ulvsjön och Fäbacken” 78

Jonsson Käck, Johan (N:a Bråten/Brånarna ÖM) 250

Jonsson Bredeson, Johan (Ståbacken/Sockenstugan). 1859-1930. Gårdfarihandlare, predikobiträde, poet. Köpte nya kläder hösten 1900 av skräddare Fride Nilsson, Östanå. 29, 47, 146, 148, 170-173, 215, 391

Jonsson, Johannes (N:a Ängarna) 247, 279

Jonsson, Jon (Kurra) 256, 258-260

Jonsson, Jon (Mellangården ÖH/Norgården RK). 1863-1933. Snickare. Maka: Kerstin Jonsson (Eriksdotter) från Håkanstorp. 18, 143, 206, 280, 351-353

Jonsson, Jon (Sandsätra ÖM). Maka: Annika Mattsdotter från Käcktorp/Säter-Mattes. 85

Jonsson, Jon (Käcken/Brånarna ÖM) 249-250

Jonsson, Jon (Ståbacken/Gunnarskog, e WI) 170

Jonsson (Backman), Jon (Ambian, e) 97

Jonsson Bredeson, Jon (Noppi/Tännäs HD). Föräldrar: Jon Bredeson från Hallstenstorp och Annika Samuelsdotter i Noppi. 145-146

Jonsson (Johansson), Julia (Sammels/Ganterud FR) 172-174

Jonsson, Julius (Bogtorp ÖM/Mon SU). 1895-1980. Skomakare. Gift 1928. Maka: Kristina Jonsson, född Eriksson. Foto på Julius och Kristina, se ”Stensgårds utskog, Mon”. 57, 294, 329

Jonsson, Jöns (Mellangården ÖH). Gift 1884. Maka: Småskollärarinnan i södra distriktet 1876-1884 Sofia Olsdotter från Lövhöjden BS. Hennes föräldrar var Olof Mattsson och Kajsa Eliasdotter. Bror: Jon Jonsson i Norgården RK. 353

Jonsson, Jöns (Käcken/Smattern ÖM) 249

Jonsson, Jöns (Käckåsen ÖM) 78, 116, 239

Jonsson, Karl (Uppgården SL/Borra GM). Gästgivare. 148, 175-177

Jonsson, Karl (Käckåsen ÖM/Falktorp ÖM). 1892-1970. Maka 1:a giftet: Anna Johansson. Maka 2:a giftet: Hilda Gustafsson från Hötjärnsängen. 78, 225

Jonsson, Karl (Norgården RK/Rottneberg) 353

Jonsson, Kenneth (Kurra/Kil). 1947-2007. Lokförare. 22, 259-260

Jonsson (Eriksdotter), Kerstin (Håkanstorp/Norgården RK). 1866-1932. Make: Jon Jonsson från Mellangården ÖH. 143, 206, 353

Jonsson (Eriksson), Kristina (Mon SU) 294, 331

Jonsson, Kristoffer (Kurra, e ND) 257

Jonsson (Jonasdotter), Nikolina (Sibila/Borra GM). Småskollärarinna, handelsbiträde. 128, 130, 148, 176-177

Jonsson, Olof (Kurra, e Montana, USA) 257

Jonsson, Oskar (Ståbacken/Gunnarskog, e). Våren 1891 lämnade drängen Oskar Jonsson gården Stora Gårdsås, Gunnarskog, och emigrerade till USA. 47, 170

Jonsson, Oskar (Håkanstorp, Röna ÖM). Maka: Hilma Jonsson (Johansson) från Karltorp, syster till Viktor Johansson i Rosenhöjd. Äktenskapet var barnlöst. 157-158, 275, 388, 391

Jonsson, Theselius (Kurra/Torgelstorpet, e USA/Kanada) 257, 259-260

Jonsson (Bergquist), Valborg (Ekeberga, Småland/Rottneberg). Vårdhemsföreståndare. Make: Karl Jonsson från Norgården RK. 353

Jonsson, Valfrid (Kurra) 259-260

Jungbörj (Nilsson), Viktor (Höktorp, e) 215

Jönsdotter, Amanda (Rinne/Rottneros) 315

Jönsdotter, Anna-Maja (Smedtorp ÖM/Präst-Alfred ÖM). Mor: Maria Mattsdotter i Smedtorp. Far: Jöns Samuelsson från N:a Josefsberg. 67, 78

Jönsdotter, Anna Maria (S:a Josefsberg/Lebbiko/Sunne). Gift 1887. Make: Per Olsson från Lebbiko. Åtta gemensamma barn. Familjen till Sunne 1906. 206, 210

Jönsdotter, Britta (Klyp-Britta; Klypa SU) 186

Jönsdotter, Gertrud (Jossikoja/Örnberg) 196

Jönsdotter, Ingeborg (Mellangården BS/Ö:a Mellanstugan/Källartorpet/Delsbo HL). 1848-1939. Gift 1894 i Delsbo. Make: Per Persson från Pålila. Änka 1904. 99, 132-135, 181-182, 362

Jönsdotter, Kajsa (Styggberg/Janan) 110, 183, 220

Jönsdotter, Kajsa (Örnberg). Make: Johan Samuelsson från Ö:a Mellanstugan. 203

Jönsdotter, Kajsa (Mellangården BS/Lusketorp GM/Hybo HL). I Lusketorp hade Kajsas familj en berömd granne, Magnus Jansson Knox. Om denne har Nathan Hedin berättat. Magnus, som kom från Savolaxtomta i Gunnarskog, reste en mäktig minnessten på den plats där blixten slog ned och dödade två av hans kor i augusti 1870. Under texten står initialerna M.J.S.L., vilket betyder Magnus Jansson Lusketorp. Magnus hade tagit över egendomen i dåligt skick. Han hade dessutom enligt egen utsaga gift sig med en kvinna som visade sig vara alltför tung för att det skulle bli en lyckosam avkomma. Därtill fick han en stor, tjock svärmor på köpet. Till råga på allt hade gumman livstidskontrakt. Hon blev hela 96 år. 182

Jönsdotter, Kajsa (Hallstenstorp ÖM). Make: Jon Hallstensson i Hallstenstorp. 78, 115-117

Jönsdotter, Kajsa (Pojansana, e) 179

Jönsdotter, Karolina (Rinne, e ND) 315

Jönsdotter, Kerstin (Mellangården BS/Nedre Tyskila/När Kristoffer). 1842-1927. Hushållerska i När Kristoffer under 20 år. 132, 362-363

Jönsdotter, Kerstin (Lebbiko/Klypa/Heikila). Far: Jöns Stefansson Rintainen i Lebbiko. Make: Per Källarsson. 89, 186

Jönsdotter, Kristina (Svartbäcken/Kvernmoen BF). Dotter: Charlotta Jönsson (Kristoffersdotter), När Kristoffer i Pakkalamp. 80, 221

Jönsdotter, Kristina (Uppgården ÖH/Oppgården PT/Ö:a Ämtervik). Make: Edvard Nilsson från Oppgården PT. 187-188, 290

Jönsdotter, Lisa (Styggberg/Våln). Make: Jöns Olsson från Åsarna. 182-183

Jönsdotter Juuselainen, Lisa (Josefsberg/Myrgubben). 1761-1832. Gift 1790. Make 1:a giftet: Anders Andersson II Hämäläinen från V:a Mellanstrugan. Änka 1804. Gift 1905. Make 2:a giftet: Henrik Persson Vaisinen från Brandval. 66, 125

Jönsdotter, Maja (Nergården SL/Täppan/Johansgossen). Make: Anders Sigfridsson från Luktorp. Barn: Nils Andersson 1869, ogift och bosatt i Johansgossen, och Karolina Andersdotter 1871, gift med Johan Jansson i Sammels. 56, 107, 140

Jönsdotter, Maja Lisa (Bergtorp/Vestiberg, e) 238, 363

Jönsdotter, Maria (Janan/Backtorp). Make: Per Eriksson från Håkanstorp. 141, 146, 183-184, 231, 315

Jönsdotter, Marie (Rinne, e MN) 315

Jönsdotter, Marit (Uppgården FB/Nergården FB). Född 1794. Make: gamle Erik Ersson Porkka. 69

Jönsson, Alfred (S:a Josefsberg) 387

Jönsson Kähköinen, Anders (Käcken). Född 1783. Nämndeman. 248-249

Jönsson, Anders (Pojansana). 1853-1932. Gift 1891. Maka: Ingeborg Johansdotter från Gräsmark. Barn: Anna 1892, Johan 1894, Frida 1896, Gottfrid och David (tvillingar) 1898, Margareta 1899, Robert 1902, Petrus 1904, Sigrid Maria 1906, Anders Gustaf 1908. Anna och Margareta avled båda 1917 i lungsot på sanatoriet i Arvika. 41, 73, 141, 147, 180

Jönsson, Anders (Svartbäcken). 1866-1910. Gift 1890. Maka: Marit Jönsson (Eriksdotter) från N:a Luktorp. 80

Jönsson (Kristoffersdotter), Charlotta (Svartbäcken/När Kristoffer). 1890-1961. Värdinna på Kvarntorp. Make: Hilmer Jönsson. 67,68, 80, 168-169, 303, 357, 362-368, 375, 388

Jönsson, Erik (S:a Josefsberg/Perstorp). 1917-1970. 387

Jönsson, Hilmer (Pålstorp/Mattes-Erik/När Kristoffer). 1882-1972. Maka: Charlotta Jönsson. Foto, se ”Yrkestrafik” underrubriken ”Ett lass Lekvattenungdomar på Sammelslastbilen”. 67-68, 295-296, 362-364, 366-368, 375, 388

Jönsson, Ivar (Åfallberg ÖM/Ivarstorp, e MN/Idaho) 154, 347

Jönsson, Jan (Styggberg/Övre Våln) 231, 233

Jönsson, Johan (Lebbiko/Honkamakk GM). Maka: Kerstin Hallstensdotter från Halsi. 66, 213-214

Jönsson, Jon (Skalltorp FR/Håkanstorp). Nämnde- och kommunalman. Maka: Karolina Jönsson (Nilsdotter) från Byggningen. Skrev den 17 januari 1922 ett brev till folket i Kvarntorp med dels ett tack för att de i motsats till många andra lagt sig vinn om att bevara fornminnen, dels en rekommendation om att donera gamla ting till den lokala hembygdsförening som var under bildande. Han avslutar med orden: ”Ack, om vi hade haft blicken öppnad i rätt tid, kunde mycket ha varit räddat undan förgängelsen.” Se sidan 208 i ”Klara på Kvarntorp”. 13, 269, 275-277,

Jönsson, Jon (Jonsåna). Född 1757. Urmakare. Bror till Nils Jönsson 1746. 98

Jönsson, Jon, (Uppgården SL). Gästgivare, kyrkvärd, nämndeman. Föreståndare för Föreningshandeln på Kyrkåsen 1875-1877 efter Maria Kjellgren från Bada. 24, 39, 98, 141, 175, 177

Jönsson, Jöns (Täppan/Övre Våln/Sörgården RK, e) 41, 58,71, 233

Jönsson, Jöns (Jöns i Högda; Uppgården ÖH). Född 1835. Gift 1862. Maka: Gertrud Persdotter från Östmark. Som gammal blev ”Jöns i Högda” åderförkalkad. Drunknade i Lekvattensjön den 22 juni 1903. 41, 43

Jönsson I Juuselainen, Jöns (Pojansana). Född 1768. 66

Jönsson II Juuselainen, Jöns (Pojansana) Född 1795. 66

Jönsson III Juuselainen, Jöns (Blind-Jöns; Pojansana/Nedre Våln) 66, 214

Jönsson, Karl Johan (Pålstorp/Mattes-Erik/Påls). Gift 1918. Maka: Hanna Jönsson (Persson) från Pålila. Till Sunne 1920. 68, 345

Jönsson (Nilsdotter), Karolina (Byggningen/Håkanstorp). Make: Jon Jönsson från Skalltorp. 275, 277

Jönsson (Andersdotter) Maria (Övre Kronhalla/Kissalamp). 1864-1931. Gift 1889. Make: Mattes Jönsson från Svartbäcken. 80, 154, 161, 163

Jönsson (Eriksdotter), Marit (N:a Luktorp/Svartbäcken). 1861-1939. Make: Anders Jönsson i Svartbäcken. Änka 1910. Foto, se ”S:a Lekvattnet: Svartbäcken (Mustaporro)”. 80, 293, 364

Jönsson, Mattes (Kissalampen; Svartbäcken/Kissalamp). 1860-1945. Gift 1889. Maka: Maria Jönsson (Andersdotter). 79, 154, 161-163, 165, 193, 364-365

Jönsson Liukoinen, Nils (Åsarna). 1803-1864. 70, 238, 248

Jönsson, Nils (Flån/Norgården RK, e). Maka 2:a giftet: Marit Jansdotter från Nolgården VT. 57, 65

Jönsson, Nils (Uppgården SL). Född 1746. Bror: Urmakare Jon Jönsson. Son: Jöns Nilsson, född 1784. 98

Jönsson, Olof (Uppgården SL/Heden, e MN) 98-99, 205

Jönsson, Oskar (Rinne) 314-315

Jönsson, Per (Pojansana, e Pennsylvania). Maka: F.d. småskollärarinnan Ulrika Lind. 179

Jönsson, Per (Lars-Per; Svenskandersberg ÖM/Ulvsjötorp). 1815-1888. Gift 1839. Maka: Britta Larsdotter.  70, 89

Jönsson, Per (Rangel-Per; Rintberg/Åsen SU). Maka: Kjerstin Bengtsdotter från Svenneby FR. 68, 205, 208, 210, 377

Jönsson, Per (Uppgården ÖH, e) 94

Jönsson Juuselainen, Pål (Josefsberg/Pojansana). 1792-1860. Änkeman 1856. Maka: Kjerstin Andersdotter född 1792 i Gunnarskog. 66

Jönsson Juuselainen, Samuel (Josefsberg). 1785-1822. Maka: Karin Stefansdotter Rintainen. 66-67

Jönsson, Vilhelm (Rinne, e ND) 314-315