Register-L

image_print

Laack, Håkan (Torsby). Kommunalråd. 21

Laack (Jonsson), Julia (Lillberg/Sandheden). Född 1892. Gift 1921 i Hof församling, Norge, våren 1921. Make: Vilhelm Laack. 207, 329, 355-356

Laack, Nikolaus Vilhelm (Bergtorp/Sandheden). Vilhelms mor Karolina Jonsdotter, N:a Lekvattnet, gifte sig 1:a gången 1889 med snickare Vilhelm Laack från Lakene, N:a Råda, som var hans far. Karolina vigdes 2:a gången 1916 med Nils Larsson Blomkvist från Ekshärad. Karolina och Nils bodde i Bergtorp tillsammans med flera barn. Deras gemensamma dotter Hilma Blomkvist vigdes med Vallner Andersson från Järna i Dalarna, vilka ägde och bebodde Bergtorp åren 1927-1953. Dottern Hulda Blomkvist vigdes med Albert Johansson från Bråttorp. Burken blev deras hem. Foto, se ”Fotoarkiv: 2 karlar med höskrinda”. 57, 290, 328-330

Larsdotter, Ingjerd (Pålila/V:a Mosevatn BF) 111, 186

Larsdotter Hämäläinen (Millomi), Karin (Halvardstorp ÖM/Pålila). 1791-1865. Make: Per Klemetsson. Barn: Per Persson 1824, Lars Persson 1827 och Kajsa Persdotter 1829. 75-76, 230

Larsdotter, Karin (Gräsmark/Höktorp). 1826-1873. Make: förtroendemannen Jan Persson. Många gemensamma barn, bl.a. Isak Jansson i Hagen. 334.

Larsdotter, Karin (Pålila/Lövåsen BF) 110-111, 134

Larsdotter, Kerstin (Höpsi-Kersti; Olastorp/Ristugan). Ogift, fattighjon. 68, 201-203, 297

Larsdotter, Maria (Sockenstugan/Öiermoen BF, e) 107

Larsen Liukoinen, Lars (Smedtorpet BF). Född 1802. Son: Dedor Larsson (Larsen) i V:a Mosevatn/S:a Ängarna/Dalgosstorp. Bror: Pål Larsen Liukoinen i Svennila. Halvbror: Henrik Larsson (Larsen) Liukoinen i Kvarntorp. 112, 119-120

Larsen Liukoinen, Pål (Svennila BF). Född ca 1770. Dotter: Lisa Pålsdotter, bosatt i Koja, gift med Mattes Andersson. 112

Larsson, Alvida (Ärila/N:a Rönnberg). Född 1890. Gift 1923. Make: Lars Larsson, född i Älvdalen. Barn: Lars Johan 1924, Anna Britta 1926, Nils Hugo 1928 och Märta Karolina 1930. 377

Larsson, Anders (Gustafsdal/Sibila). 1870-1939. Född i Linde, Örebro län. Skogvaktare. 327-328

Larsson (Larsen), Dedor (V:a Mosevatn BF/S:a Ängarna/Dalgosstorp). Maka: Maren Larsson (se namnet). Skogvaktare. 112-113, 119-120, 148, 191, 199, 270, 273-274, 277, 280, 391, 401

Larsson (Larsen), Edvin (Miskov-Edvin; Josefstugan/Larbråten, Bogen) 348-350

Larsson, Emanuel (S:a Finnskoga/Backtorp). Maka: Maria Larsson (Eriksson) från Backtorp. 143, 247, 346

Larsson, Henrik (Norgården RK). Född 1808. Maka: Marit Jansdotter från Nolgården VT. 65, 100

Larsson Liukoinen, Henrik (Kvarnbaggen; Smedtorpet BF/Kvarntorp). Maka: Lisbet Olofsdotter Nikarainen. Enligt HF 1861-1865: ”En mycket styfsint man, om hvilken från Norge spörjes om huslig hårdhet, undansäger sina mindre barn undervisning . . . Har mycket klagomål öfver sig.” Förvärvade Kvarntorp 1855 och flyttade dit. Familjen anslöt 1858. Skoluppsyningsman OH:s skola 1885. Om Henriks bakgrund och liv kan läsas i ”Klara på Kvarntorp”. 10, 119-120, 153-154, 347, 357-358

Larsson, Hilmer (Kammar) 57

Larsson, Johan (Kammar/OH:s skola/VT:s skola). Född 1891. Gift 1923. Maka: Lisa Larsson (se namnet). Virkesmätare. Foto, se ”Porträtt”. 57, 80, 195, 283-284

Larsson, Johannes (Pålila/Los HL/Källartorpet). 1865-1937. 11, 111, 230-234, 306, 327, 330-331

Larsson, Johannes (Lysvik/Sörgården RK). Född 1855 i Lysvik. Skogvaktare anställd av löjtnant A.N. Gullström, ägare till industrirörelserna i Gustafsdal. Vid konkursauktionen den 6 maj 1898 skötte Johannes de ekonomiska transaktionerna. Sedan verksam som mjölnare i Gustafsdal. Maka sedan 1873: Valborg Olsdotter född 1856 i Lysvik. Barn enligt församlingsboken 1901-1905: Anton 1879, Lars 1885, Adolf 1888, Gustaf 1893. Familjen flyttade från Gustafsdal till Sörgården 1910. Gustaf Johannesson tog över gården. 18, 188, 261, 270

Larsson (Hellekson), Judit (Uppgården SL/Fridhem MB) 176-177

Larsson, Julius (Nergården SL/Sockenstugan). Kyrkvaktmästare. 356

Larsson, Lars (Rönnberg/Sockenstugan). 1818-1899. Tillträdde tjänsten som kyrkvaktmästare 1867. Företrädaren Jan Persson, socknens förste kyrkvaktmästare, var född 1796 i Lekvattnet. 107

Larsson, Lars (Pålila/Heikila). 1859-1910. Maka: Valborg Matisdotter från V:a Mosevatn (se namnet). 111, 170, 186, 330-331, 345, 373

Larsson, Lars (Välta/N:a Rönnberg). Född 1886 i Älvdalen, Dalarna. Maka: Alvida Larsson (se namnet). Kommunal förtroendeman, vice ordförande i Lekvattnets socialdemokratiska arbetarkommun. Foto, se ”Porträtt”. 57, 295, 375, 377

Larsson (Andersson), Lisa (Svartbäcken/OH:s skola/VT:s skola). 1891-1960. Gift 1923. Make: Johan Larsson. Lärare först i OH:s skola sedan i VT:s skola. Barn: Barbro Kerstin Margit 1924, Lars Anders Ingmar 1929 och Gudrun Maria Elisabet 1931. Foto, se ”Porträtt”. 80

Larsson (Matisdotter), Maren (V:a Mosevatn BF/S:a Ängarna/Dalgosstorp/Skalltorp FR). Make: Dedor Larsson från Smedtorpet BF. Barn: Johannes 1873, Elise 1875, Matilda 1877, Lauritz 1878, Anna 1880, Hilda 1882, Daniel 1884, Otto 1886, Karl 1889, Julia 1891, Ejnar 1893-1894 och Frida 1895. 111-112, 148, 191, 401

Larsson (Eriksson), Maria (Maja i Backtorp; Håkanstorp/Backtorp). En son 1913: Sven Enok. Gift 1921: Make: Emanuel Larsson. Gemensamma barn: Erik Fritz Emanuel 1924 och Rut Viola Maria 1927. 53, 143-144, 346

Larsson Liukoinen, Mats (Luktorp). Född ca 1610. 16

Larsson, Mattes (Josk-Mattes; Smedtorpet BF/Josktorp ÖM) 119-120

Larsson, Olof (Väderkullen, e). Född 1844. Nämndeman, flottningsförman i Rottnan. Halvbror till Anna Larsdotter gift med Elias Danielsson, Ö:a Bråten BS. Maka: Maria Olsdotter 1847, syster till Erik, Nils och Olle Olsson. Till Kölsillre i Haverö församling, Medelpad, med hustru och fem barn 1886. Arrendator där. Vidare med familjen till USA 1893. 39, 197

Larsson, Per (Pålila). 1868-1953. Gift 1893. Maka: Karolina Persdotter från Åskogsberg ÖM. 111, 331, 344-345, 373

Larsson Liukoinen, Per (Luktorp). Född ca 1595. 16

Larsson, Rälg Johan (Torsby). Skogvaktare. 327-328, 391

Larsson, Sven Enok (Backtorp/Modig/Stenbråten). Född 1913. Mor: Maria Eriksson. Far: Karl Börjeson. Gift 1940 med Anna Karolina Nilsson från Östmark. Sonen Sven Kurt Göran föddes 1940. Familjen flyttade från Backtorp till Modig 1946, skriven i Stenbråten 1960. 346

Larsson, Viktor (Heikila) 112, 307, 368, 373, 390

Leander, Pontus (N:a Finnskoga/Rottnedal). Präst. 13, 25, 149-150, 207-208, 298, 325

Lejon, Anders (N:a Härene, Västergötland/Tupperud/Johannelund). Maka: Ida Lejon (Johnsson) från Lillberg. Barn: Anna Maria 1913, Sonja 1916. 329

Lejon (Johnsson), Ida (Lillberg/Tupperud/Johannelund). Född 1884. Dotter till Jon Jonasson och Kristina Arnesdotter i Lillberg. Syster till bl.a. Albin och Edvin Johnsson, Julia Laack i Sandheden och Anna Mattsson i Käcken. Gift 1912 i Masthuggets församling, Göteborg. Make: Anders Lejon. Till Johannelund 1946. Barn: Maria (Maja), Sonja och Rut Maj Britt. 329, 356

Lidén, Alfred (Karlstad/Torsby). Källarmästare. 348-350, 356

Lindberg, Per (Övre Pavila/Vitsand). Folkskollärare. 39, 53, 93

Lindholm (Persson), Nils (Flån, e) 55

Lindow, Erik (Transtrand, Dalarna/Lindhem). 1869-1958. Tullare, kommunalman. Gift 1898. Maka: Matilda Lindow (se namnet). Änkeman 1944. I anslutning till pågående process mellan Fryksände kyrka och torparna i Långsjöhöjden undertecknade Lindow, ordförande i kommunalnämnden, och Karl Börjeson, ledamot av taxeringsnämnden, i januari 1920 en handling som bekräftade att kommunalt understöd utgick till ett antal fattiga torpare på Kyrkskogen. 52, 79, 150, 276, 282, 284, 338, 352

Lindow, Elof (Lindhem). Född 1913. Tullare, kommunalman. Gift 1937. Maka: Hildur Lindow (Basth). Barn: Leif 1943. 52, 285, 389, 391

Lindow (Andreasson), Matilda (Lindhem). 1872-1944. Gift 1898. Make: Erik Lindow. Barn: Anna Maria 1899 (lärare, till Bastvålen ÖM 1923, gift 1931 med folkskollärare Sten Kvärre), Ester Laura 1902-1919, Lars Andreas 1904 (folkskollärare), Erik Olof Johannes 1906 (gränsuppsyningsman), Karin 1911 (gift 1932 med gränsuppsyningsman Fritiof Nordmark), Elof 1913 (gränsuppsyningsman) och Maj Valborg 1916-1924. 52, 340

Lindstam (Nilsson), Nils (Tomta/Stockholm). Präst i Stockholm. 56-57, 142, 265-267

Linnman (Månsson), Elin (S:a Karttorp/MB-s skolhus/Tomtebo). Make: Magnus Linnman. 219

Linnman, Magnus (MB-s skolhus/Tomtebo). 1878-1950. Folkskollärare. Född i Brända by, Dalarna. Maka: Elin Linnman (Månsson). 49, 219, 276

Little, Annika (West Hartford, Connecticut). Mor: Deborah Smith. 398.

Little, Matthew (West Hartford, Connecticut). Mor: Deborah Smith. 398

Ludvigsson, Gunnar (S:a Kammar). 1919-2000. Skogvaktare. Foto, se ”Fotoarkiv: Tre bröder och en systerson”. 290

Ludvigsson, Johan (S:a Kammar). 1891-1972. Gift 1915. Maka: Anna Ludvigsson, född Johannesson i Rävtorp. På ett gruppfoto från runt 1920 syns Anna, se ”Stensgårds utskog, Rävtorp. 225, 289-290

Ludvigsson, John (S:a Kammar). 1922-2002. 290