Register-R

image_print

Rahm, Ernst (Rådom). 1906-1975. Kyrkvaktmästare. 198-199, 381, 390-391

Ramström, Hilmer (Sunne/Rottnedal). Präst. Vice kapellpredikant i Lekvattnet 1 juni 1920, ordinarie 1 oktober samma år. Komminister i Nor och Segerstad 1 juli 1921. Gift 1:a gången i Lekvattnet i juli 1920 med hemslöjdlärarinnan Axa Stehn från Ödskölt i Dalsland. Kyrkoherden i Fryksände C.V. Bromander förrättade vigseln. Gift ytterligare tre gånger. 50

Robsahm, Karl Samuel (Tväråna ÖM). Länsman. 116, 118-119, 180