Register-N

image_print

Nikander (Jansson), Mattes (Lomstorp, e) 158-159

Nilsdotter, Christina (Sjötorp, e MN) 168-169

Nilsdotter, Ingeborg (Nergården PT/Mon MB). 1814-1889. Make: Hellek Halvardson. Sonen Hellek August emigrerade till USA 1892. 37, 81

Nilsdotter, Kajsa (Lillfinnsjön GM/Där Ner SP). 1866-1909. Född i Gräsmark. Make 1:a giftet (1890): Anders Eklöf från Gräsmark. Till Spettungen (omregistrerade från Gräsmark till Lekvattnet först 1895). Gemensamma barn (samtliga upptagna i Lekvattnets födelse- och dopbok): Anna 1891, Sofia 1893, Axel 1894 och Astrid 1897-1921. Make 2:a giftet (1900): Anders Andersson från Nedre Kronhalla. Gemensamma barn: Algot 1900-1946 och Bror 1904-1979. Foton, se ”Spettungen (Mammola), nedre gården”. 154, 190, 358, 389

Nilsdotter, Karin (Kvarnberg/Bogtorp ÖM) 116-121, 243

Nilsdotter, Karolina (Nergården FB). 1865-1934. Gift 1892. Make: Johan Nilsson. Barn: Joel 1894-1966, Hulda 1896-1954, Astrid 1899-1979, Karin 1902-1972, Erik 1906-1979. 239-241, 256, 264

Nilsdotter, Kerstin, 1802, (Åsarna/Präst-Vilhelm ÖM) 248

Nilsdotter, Kerstin (Bergbråten/olika platser i Ulvsjön). 1846-1895. Bror: Olof Nilsson, Mellangården PT. Gift 1866. Make: Hallsten Norelius. Nio barn, varav flera avled i unga år. 174, 246

Nilsdotter, Kerstin (Hallstenstorp ÖM). Make: Brede Sivertsen från Grue. 165-166

Nilsdotter, Lisa (Nergården PT). Född 1821. Make: Anders Andersson från Gunnarskog. Barn: Anders Andersson 1845, till USA 1870; Maria Andersdotter 1848, till Österberg som piga, fick Österberg av sin rike morbror änkeman Nils Nilsson (1807-1887), gift i oktober 1879 med drängen Jonas Andersson i Österberg, fick dödfödd flicka i juli 1880, avled sex dagar senare; Karin Andersdotter (1850-1882); Ingeborg Andersdotter 1851-1933, till USA 1878, åter som ensamstående 1928, bosatt i Nergården PT hos systerdottern Judit Johannesson (Jansson); Nils Andersson 1853-1920, övertog Nergården PT, ogift; Johan Andersson 1855-1855; Anna Sofia Andersdotter 1856, till USA (Dakota) 1892; Matilda Andersdotter 1858, gift med Jan Andersson från Nedre Kronhalla, från Nedre Kronhalla till Österberg 1907; Elisabeth Andersdotter 1860-1886, vanför och sjuk; Emma Andersdotter 1862, gift 1891 med Jan Jansson från Där Upp i Spettungen, till Österberg 1896, övertog Österberg vid auktion den 4 april 1899, till Eda 1903; Selma Andersdotter 1864-1947, ogift, bosatt i Nergården PT hos systerdottern Judit Johannesson (Jansson). 81

Nilsdotter, Maria (Sjötorp, e MN) 168, 251

Nilsson, Anders (Ö:a Sandsjöberg ÖM/Burken). 1834-1908. Född i Långserud ÖM. Maka: Kerstin Andersdotter från Brånsätra. Folkskollärare. Vid sockenstämman i Östmark 1857 beslöts om uppförande av nio skolhus, varav ett i Brånsätra avsett för Fäbackens skolrote. Även barnen i Öfra Sandsjöberg, Persberg och Ulvsjötorp, vilka tillhörde Lekvattnet, fick gå i skola i Brånsätra. Verkade växelvis som lärare tillsammans med Hallsten Norelius. 253, 256-257, 260, 290

Nilsson, Anders (Oppgården PT). 1809-1870. Maka: Marit Jansdotter (se namnet). 24, 81

Nilsson, Anders (Burken, e MN, Anders Bonstrom). 97

Nilsson, Anders (Brånsätra ÖM) 253, 257

Nilsson, Axel (Yankee; Berg SL/V:a Ängen) 73

Nilsson, Bengt (N:a Myrgubben/Åskogsberg ÖM) 120

Nilsson, Benjamin (Benjamin i Arken; Josknilstäppa ÖM/Torsby, e MN). Fotoangivelse i texten. 242-243

Nilsson, Edvard (Oppgården PT/Skacksjö, Ö:a Ämtervik). Se Ellen Nilsson. 187-188, 290

Nilsson (Berg), Elin (Hötjärnsängen/Källarstugan) 293-294, 329

Nilsson, Ellen (Oppgården PT/Skacksjö, Ö:a Ämtervik). Föräldrar: Edvard Nilsson från Oppgården PT och Kristina Jönsdotter från Uppgården ÖH. 195

Nilsson (Aronsson), Elsa (Övre Poptorp/Berg SL) 73

Nilsson (Olsson), Elsa (Mellangården PT/Kvarntorp/Brobacken). Född i Mellangården PT 1920. Äldst av tre barn till Enok Olsson och Minda Olsson 1895-1928, född Johannesdotter och bördig från Rosendal, Ulvsjön ÖM. Mellangården (124 ha) såldes på exekutiv auktion 192(9). Fosterdotter i Kvarntorp under 17 år, i en första omgång 1930-1936. Elsa Olsson och hemmansägare Josef Nilsson i V:a Ingersby, Rottneros, vigdes 1949. Elsas syskon Rune och Rolf Olsson bodde periodvis hos sin far Enok och styvmor Elsa Olsson (född Andersson i Malma och småskollärarinna; gifta 1931), först i Kyrkskolan och sedan i Brobacken, som byggdes av Enok (änkeman för andra gången 1952). Periodvis var bröderna bosatta i Kvarntorp som fosterbarn, Rune 1934-1939 i en första omgång och Rolf en första period med början 1940. Enok startade en kiosk i Brobacken 195(9), ”Enoks kiosk”. Den överläts till Rolf i slutet på 1960-talet, ”Rolfs kiosk”. Kioskverksamheten lades ner i början på 1990-talet. Brobacken ligger mittemot Hedsjö och söder om Åbo. Vidare info om Enok Olsson, se text vid Olof Nilsson, Mellangården PT. Om Klara Perssons fosterbarn Elsa, Rune och Rolf Olsson kan läsas (även foton) på sidorna 184-192 och 217-219 i ”Klara på Kvarntorp”. 358

Nilsson Orainen, Erik (Granälven). Född 1780. Bror: Nils Nilsson Orainen, Poptorp. 81

Nilsson (Mattsson), Ester (Koja/Kittmon). Make: Gotthard Nilsson från Kittmon. 283-284, 327, 330-331, 344, 370, 383

Nilsson, Fride (egentligen Magnus Fridolf; Höktorp/Östanå). 1876-1935. Drev lanthandel och skrädderi i Östanå från 1899. Skrädderiet upphörde på 1920-talet, varefter konfektionskläder salufördes. Maka 1:a giftet: Selma Samuelsdotter från N:a Josefsberg. Änkeman 1915. Maka 2:a giftet: Karolina Nilsson (se namnet). Sönerna i första giftet drev lanthandeln och annan serviceverksamhet vidare. Telefonväxel åren 1909-1960. Poststation 1916-1967. Affären stängdes 1972. 191, 217-219, 269, 365, 381

Nilsson, Frithiof (Berg SL) 73

Nilsson, Gotthard (Kittmon). Maka: Ester Nilsson (Mattsson) från Koja. 281-282, 328, 370-371, 383

Nilsson, Henning (Bokkileft/Torp SL/Nytorp). Gift 1936 med Karin Olsen från S:a Karttorp. 201

Nilsson, Jakob (Pylketorp ÖM/Hötjärnsängen/Riksåsen BF). Norsk undersåte. Omnämns som Jakob Fisklösen i ”Ödetorp i Lekvattnet”. Ägare till och bosatt i Hötjärnsängen runt sekelskiftet 1900. Gift med Ida Kristina Jansdotter från Pylketorp. Barn: Hilmer 1893, Jakob Matteus 1895, Olivia Kristina 1900 och Nils Oskar 1902. Sålde fastigheten till lanthandlare Olle Olsson. 291, 337     

Nilsson, Jan (Moditorp/Bjälverud, Sunne) 56

Nilsson Hjelm, Jan (Kronhallmon NL = Järven NL). Fältjägare på Adelskölds kompani på 1850-talet. Även Johannes Olsson Högman i Mårbacken tillhörde kompaniet. Högman var även skräddare, därtill brännvinsproducent. Som senare bosatt i Krogstorp norr om Granälven sålde han brännvin till personer som kom vandrade kyrkvägen fram. Därtill fanns flera f.d. fältjägare, exempelvis Sigfrid Jansson Skyldig i Rönnberg, Bengt Jönsson Sund i Sartorp och Jöns Pålsson Ceder i Käcktorp. Ödet ville att Hjelm blev granne med Skyldig i 15 års tid. Familjen Hjelm flyttade till Mora efter personliga motgångar. 184-185

Nilsson, Johan (Nergården FB). Till USA. Återvände och övertog släktgården. Maka: Karolina Nilsdotter (se namnet). 11, 104, 188, 239-241, 256

Nilsson, Johan (Kittmon). Kommunalman, snickare, målarmästare. Maka: Matilda Eliasdotter. 13, 58, 201, 272-273, 277, 280-283

Nilsson, Johan (Sjötorp, e MN, John Bredeson) 168-169

Nilsson Johannes (Hagen BS, e MN, Johannes Hagström) 99-100

Nilsson, Jon (N:a Ängarna). Ledande inom frikyrkorörelsen. 41, 56, 86, 279

Nilsson, Julius (Burken). 1871-1938. Spelman (fiol). 103, 253, 290, 352

Nilsson, Jöns (Uppgården SL). Född 1784. Söner: Gästgivare Jon Jönsson, Uppgården, och Olof Jönsson, Heden. 175

Nilsson, Jöns (Käppanstorp ÖM, e MN, John Hoyer) 102

Nilsson (Öster), Kajsa (Håkanstorp/Kittmon/Östanå). Make: Åke Nilsson. 281

Nilsson, Karl August (Bokkileft/Torp SL/Bogen) 200-201

Nilsson, Karelius (Nergården FB, e MN/SD, Karelius Nelson) 129

Nilsson (Månsson), Karolina (S:a Karttorp/Östanå). 1883-1948. Småskollärarinna. Gift 1916. Make: Fride Nilsson, Östanå. Änka 1935. Barn: Mats Nilsson 1918, gift 1948 med Gudrun Elisabet Sågvall, Brandsbol GM, senare folkskollärare och kantor i Nors socken, Vålberg. 219

Nilsson, Ludvig (Burken, e) 225, 253, 289-290

Nilsson (Nilsdotter), Maria (Kryper-Maja; V:a Hötjärn/Storaven). Dotterson: Axel Frithiofson. 61, 134, 192, 198, 291-292, 397

Nilsson, Mattes (Nergården FB, e) 259-260

Nilsson, Nils (Burken, e MN, Nils Bonstrom) 97-98

Nilsson, Nils (Burken/Sjötorp) 166, 168

Nilsson, Nils (Ambian, e) 97

Nilsson, Nils (Byggningen/Kokkobråten ÖM) 277, 390

Nilsson, Nils August (N:a Myrgubben/Halsi/Torp SL). 1873-1929. Gift 1896. Maka: Karolina Persdotter från Myrgubben. 67, 200-201, 214, 344, 363

Nilsson, Nils Verner (Bråttorp/Källarstugan) 293, 329

Nilsson Orainen, Nils (Pop-kungen; Nergården PT). 1785-1857. Maka: Carin Andersdotter (se namnet). 24, 68, 81

Nilsson, Olof (Bergbråten/Mellangården PT). Fjärdingsman. Född 1843. Bror till Kerstin Nilsdotter (gift med Hallsten Norelius). Änkeman 1900. Omgift 1901 med Maria Persdotter, född 1881 i Stenbråten. De fick en son 1901, Enok Olsson. Året därpå avled Olof Nilsson. Maria gifte om sig 1904 med Olle August Nilsson, född 1880 i Dalen under Rådom FS. Familjen flyttade 1921 till Nergården SL under det att Enok Olsson övertog Mellangården. Vidare info, se Josef Olsson, Hugo Olsson och Elsa Nilsson. 41, 246

Nilsson, Olof (Rik-Ola; Myråsen, Lysvik). 49, 176, 389-390 

Nilsson, Olof (Blixt; Gunnarskog) 297-298

Nilsson, Oskar (Kokko-Oskar; Kokkobråten ÖM) 389-391

Nilsson, Oskar (Burken/Dammen). Född 1910. Finsnickare. Spelman med otrolig teknik och genuin repertoar. Till Arvika. Foton, se ”Ulvsjön och Fäbacken”: skolklass sidan 171 och musikgrupp sidan 111. 352

Nilsson, Oskar (S:a Rönnberg). Gift med Justina Andersson från Hag. Vidare info, se Marit Kristoffersson. Foto, se ”N:a Lekvattnet: Rönnberg, nedre”. 145

Nilsson, Otto (Josknilstäppa ÖM, e MN, Otto Nelson). 243, 262

Nilsson, Per (Ö:a Sandsjöberg ÖM, e MN, Per Nelson). Fotoangivelse i texten. 118, 243, 316

Nilsson, Per (Sörgården RK, e MN). Maka: Annika Henriksdotter. 100

Nilsson (Samuelsdotter), Selma (N:a Josefsberg/Östanå). 1878-1915. Gift 1899. Make: Fride Nilsson. Barn: Fritiof 1900, Sigurd 1901, Astrid 1904 och Ragnar 1908. Därtill tre barn som avled helt unga; 1, 3 och 5 år. Sönerna drev affären och serviceverksamheten i Östanå vidare efter faderns bortgång. Sigurd innehade även taxirörelse. Vidare info, se Fride Nilsson. 67-68, 83, 218-219, 277

Nilsson, Åke (Kittmon/Östanå). Maka: Kajsa Nilsson (Öster) från Håkanstorp. Förvärvade Östanå och drev där snickeriverksamhet. 281, 328, 370-371

Norberg, Kristina (Örtjärnshöjden/ Los HD) 233-235

Norbäck, Algot (Älvhem SU). 1898-1934. Född i Fryksände. Drev lanthandel i Lekvattnet 1930-1933. Avled av tuberkulos på Torsby lasarett. 50, 191

Nordin (Kristoffersson), August (Noppi/Rönnberg/Säter/Nysäter). 1862-1956. Gift 1901 med Emma Persdotter från Östmark. Till Mattesgården i Rönnberg, 1907 till Säter (tidigare Säter-Mattes), 1935 till Nysäter (byggdes som ett undantag av August), åter till Säter efter makans bortgång 1949. Namnbyte för familjen 1941 till Nordin. Se Emma Nordin. Foto på August och Emma, se ”Stensgårds utskog, Sätran”. Foto på August och sonen Reinhold, se ”Fotoarkiv: Besök på Kvarntorp”. 289-290

Nordin, Bror (Sibila). Bodde växelvis i Utterbyn och en barack söder om Sibila. 390, 392

Nordin, Emma (Rönnberg/Säter (Sätran) SU/Nysäter). 1879-1949. Född Persdotter i Östmark. Föräldrar: Per Danielsson från Myrgubben och Marit Hansdotter från Arnsjön. Gift Kristoffersson 1901. Make: August Kristoffersson (senare Nordin) från Noppi. Namnbyte till Nordin för familjen enligt nådigt beslut 1941. Barn: Karl 1902; Reinhold 1906 (se namnet); Ragnar 1908-1912; Johan 1912, till Stockholm 1943; Emy 1915-1997, gift 1935 med Viktor Persson (foto, se ”Bredsjön, V:a Bråten”), bosatt i Säter, barn Stig Arvid Willy 1937 och Berit 1946; Anna 1921, gift 1942 med kontorist Gustav Andersson, till Borås, namnbyte till Nissbro; Agda 1924-2008, gift 1944 med chaufför Tore Andersson Ljus 1918-1987 från Siggebohyttan i Linde församling i Närke (se ”Bröllopskort”), bosatt först i Nysäter sedan i Björkhaga, barn Eivor 1946, Kenneth 1951 (avliden) och Benny 1956 (startade Lekvattnets hemsida 1999). 290

Nordin (Kristoffersson), Reinhold (Rönnberg/Säter/Granhede). Född 1906. Gift 1928: Maka: Frida Nordin (Olsson) från V:a Mellanstugan LH. Barn: Rune 1929, Hjördis 1936 och Tore 1939. Chaufför. Körkort 1924. Drev lastbilsrörelse 1928-1939 och droskbilstrafik från 1942. Till Stockholm på 1950-talet. Foto, se ”Fotoarkiv: Besök på Kvarntorp”. 74

Nordkvist, Anna Maria (Tiola/Backsjöbotten, Gunnarskog). Make: Augustinus Eriksson från Östmark. 217

Nordkvist (Ludvigsson), Ann-Britt (S:a Kammar/Torsby). Make: Rune Nordkvist. Barn: Tage Nordkvist. 290, 373

Nordkvist, Anton (Granälven/Rönnberg/Lillaven). Kommunalman. Maka: Jenny Nordkvist. Se ”Porträtt”. 80, 217, 280-281, 327

Nordkvist (Jonasdotter), Emma (Hötjärn/Nybonstorp/Mellangården PT/Sjöås SU). 1895-1962. Make: Oskar Nordkvist. Barn: Rune 1916-1985, Harry 1917-1994 och Bertil 1919-2009. 113, 248, 292

Nordkvist (Andersson), Jenny (Svartbäcken/Lillaven). Make: Anton Nordkvist. 80

Nordkvist, Karlåke (Sjöås SU/Karlstad) 292-293

Nordkvist (Svensdotter), Karolina (Vitsand/Lövhöjden BS/Granälven) 217

Nordkvist, Rune (Nybonstorp/Mellangården PT/Torsby). Maka: Ann-Britt Nordkvist (se namnet). 248, 283, 290, 391-392

Nordkvist, Oskar (Granälven/Nybonstorp/Mellangården PT/Sjöås SU). 1888-1975. Maka: Emma Nordkvist (se namnet). Byggde Sjöås. Hade verkstad i källaren där han sågade av sig ena handen. 113, 217, 248, 280, 292, 297, 330

Nordkvist, Sara (Kil/Skåre). Nuvarande ägare till Sjöås SU. 290, 302

Nordkvist, Tage (Torsby/Kil) 290, 292-293

Nordmark, Fritiof (Töcksfors/Skoghem VT). Född 1898. Tullare. Till Vittjärn 1931. Gift 1932. Maka: Karin Nordmark (Lindow). Barn: Maj Berit 1934 och Bodil Elisabeth 1944. Till Eda 1945. Foto, se ”Porträtt”. 52

Nordquist, Axel (Granälven/Rönnberg/Lugnet). Maka: Wiktoria Nordquist. 217, 281, 327

Nordquist, Bertil (Nybonstorp/Mellangården PT/Åvalla) 22, 145, 248, 349-350, 394

Nordquist (Frithiofson), Gunnel (Mon SU/Sjöås SU). Make: Harry Nordquist. Barn: Karlåke Nordkvist. 292

Nordquist, Harry (Nybonstorp/Mellangården PT/Sjöås SU). Maka: Gunnel Nordquist (se namnet) 22, 52, 74, 248, 292, 299

Nordquist, Hugo (Lugnet) 281, 388

Nordquist, Vidar (Lugnet/Mon SU) 281, 388

Nordquist (Svedlund), Wiktoria (Månsolastorp/Där Ner SP/Lugnet). Född 1898 i Ramsjö HL. Vigd å Rottnedal i april 1920. Make: Axel Nordquist. Vittnen: Ingeborg Larsson i Nergården, S:a Lekvattnet, och Gotthard Nilsson, Kittmon. Wiktorias halvbror Sven Johan Rikard Svedlund med familj bodde i Höktorp från 1923 till 1943 då avflyttning skedde till Sunne. Månsolastorp avfolkades 1929 då Wiktorias föräldrar flyttade till Gräsmark. 281

Norelius (Persson), Hallsten (Rosenhöjd/Annelund). Lärare. Gift två gånger. Vid arvskiftet i december 1895 efter första makan Kerstin Nilsdotters bortgång delades skatterätten 18 öre (Larstorp, Sparktorp, Sparkängarna och Öfra Sandsjöberg) mellan Hallsten och barnen Anna, Karolina och Nils Norelius. Omgående förvärvade Hallsten barnens halva för 1 500 kronor. Maka 2:a giftet: Anna Maria Henriksdotter från Kärr. 78, 245-248, 259, 387

Norelius, Oskar (Annelund) 246, 364

Norelius, Rikard (Annelund/Missionshuset SU). 1897-1975. 57, 246, 387