Böcker om Småbrukarliv

4 böcker av Rolf Nilsson

Kontakt: Rolf Nilsson, Finngården Kvarntorp, Ormhöjden 50 B, 68591 Torsby. Tel 072-1511831

Rolf Nilssons böcker om äldre tiders brukarliv:
  1. Klara på Kvarntorp
  2. Småbrukarliv på Kvarntorp
  3. Skogsbrukarliv i Lekvattnet
  4. Småbrukarliv på Vålhalla

 

Du kan  köpa/beställa böckerna genom att kontakta Rolf på telefon 072-151 18 31
Rolf Nilsson
Finngården Kvarntorp
Ormhöjden 50 B
68591 Torsby
Tel 072-151 18 31