Boksläpp

Boken om Klara, boksläpp i April

Tiden för boksläppet har flyttats fram några månader.
Detta beror på olika orsaker, mest på att vi fortfarande hittar nya intressanta uppgifter om Klara.
Detta gör att vi kan behöva justera berättelsen och våra tidigare texter.
Vi tycker det är viktigt att få en rättvis och riktig bild av Klaras liv, och få med så mycket som
möjligt av detta i boken. Därför har tiden för utgivningen flyttats fram.
OM allt går som vi vill så blir det boksläpp under påsken!
Mer info kommer!