Axel och Anna Jonasson

Axel och Anna Jonasson.

28/11 1919

Axel kom från Luktorp.

luktorp