Gustav och Anna Nissbro

Anna och Gustav hade Nysäter som sommarstuga och bodde sedan där efter sin pensionering.